projekty

Mliečne zuby

PRIHLÁSTE SVOJE AUTORSKÉ DIVADELNÉ PROJEKTY UŽ DNES !

Ponúkame: Vybrané projekty získajú zázemie na skúšanie a realizáciu v priestore Štúdia 12, jednorázový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov (500 EUR), technické zabezpečenie inscenácie, bežné promo, bonusovú propagáciu (100 EUR), premiéru a minimálne päť repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12, konzultácie s dramaturgom a nové skúsenosti.

Požadujeme:  Premyslieť si svoj projekt, dať na papier základnú ideu, vytvoriť inscenačný tím (herci, režisér, dramaturg, scénograf, hudobník..), vyplniť prihlášku.


Uzávierka prihlášok:   31. január 2014

Informácie a zasielanie prihlášok: studio@theatre.sk
prihláška na stiahnutie: www. studio12.sk
Ponúkame Vám konzultácie pred podaním projektov !

Výsledky budú zverejnené začiatkom februára 2014. Z prihlásených projektov vyberie dramaturgická rada TRI najlepšie, ktoré sa budú realizovať v období február- december 2014

O projekte

Laboratórium súčasnej drámy Štúdia 12. Platforma Mliečne zuby vznikla na jar 2007, ako spoločná aktivita Divadelného ústavu a Vysokej školy múzických umení v Bratislave, so zámerom vytvoriť priestor a primerané podmienky pre prvé inscenačné pokusy mladých tvorcov, ktorí ešte nerealizovali inscenáciu v podmienkach profesionálneho divadla. Slúži na uvádzanie nových autorských divadelných projektov a inscenácií súčasných hier.

Jeho ambíciou je podporovať realizovanie nových projektov, ako aj iniciovať písanie nových divadelných textov a obohatiť celkovú súčasnú tvorbu v oblasti performatívnych žánroch.

Prehľad doteraz zrealizovaných projektov:

1.séria(2008)

Koleják & Bošanský: Štyri vraždy bez obete
Boris Kováč a kol.: Uzavretí
Zora Durinová: Na závoru
L. Brutovský: Krížovkári

2.séria (2009)

Ria Kotibal: Žena cez palubu
Andrej Kuruc: Keby bolo veci tým čím sú...
Andrej Kolenčík: Plan B z vesmíru

3.séria (2010)

Júlia Rázusová: Barbados
Lukáš Brutovský: Talenty
Vrásky (be)z lásky
Sedmikrásky

4. séria (2011)

Ondrej Remiáš: Manuál
Marta Maťová: Stop Biomechanike
Zuzana Hudeková: Tri- štyri opice (zachránia svet)
Matej Moško: Improvizácia na hrušky
Andrej Kolenčík: Jaromír Jágrr- Lovec eštébákov

5. séria (2012)

Veronika Pavelková a Lýdia Petrusová: SAMSON
Matej Moško, Lucia Galková a Jakub Lužina: Opičí štát
Martina Mašlárová: Mr.Iones and co.

Súvisiace produkcie

Júlia Rázusová: Barbados

Silvia Vollmanová: Chlap©i

Matej Moško: IMPROVIZÁCIA NA HRUŠKY

Andrej Kuruc: Keby veci boli tým, čím sú...

Lukáš Brutovský: Krížovkári

Pacientárium: Lovec Štbákov

Ondrej Remiáš: Manuál

Katarzyna Dudzic: Mnemojohann

Martina Mašlárová: Mr.Iones&co.

Zora Durinová: Na závoru

O + R + K (Ó plus ER plus KATÉTER)

Zuzana Galková, Jakub Lužina, Matej Moško: Opičí štát

Andrej Kolenčík: Plán B z Vesmíru

SAMSON

Sedmikrásky

Koleják & Bošanský: Štyri vraždy bez obete

Lukáš Brutovský: Talenty

Zuzana Hudeková: TRI- ŠTYRI Opice

Boris Kováč a kol.: Uzavretí

Zuzana Bírešová: Vrásky (be)z lásky

Ria Kotibal: Žena cez palubu

Späť