Najbližšie podujatie

27

marec
Pondelok
18/00

diskusia

Časopis kød má 10 rokov!

Časopisy venované umeleckej kritike vznikajú a zanikajú závratnou rýchlosťou. Ak sa nejaký z nich dožije desaťročnice, je to dôvod na oslavu. Všetkých fanúšikov divadelnej kritiky pozývame na decentný žúr pri príležitosti dovŕšenia prvého decénia mesačníku kød – konkrétne o divadle. Spomienky na minulosť prekryje oslava súčasnosti a ku sklonku večera možno príde aj na budúce vízie. Atmosféru navodí špeciálny hudobný hosť a udržiavať ju bude šarm súčasnej redakcie časopisu. Príďte v deň divadla na oslavu narodenín, na ktorú netreba nosiť dary.      Aktuálne


ŠTÚDIO 12 VYHLASUJE 9. ROČNÍK VÝZVY MLIEČNE ZUBY

Ponúkame: Vybrané projekty získajú zázemie na skúšanie a realizáciu v priestore Štúdia 12, jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov, technické zabezpečenie inscenácie, bežnú propagáciu, režijno-dramaturgické konzultácie, premiéru a minimálne päť repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12, a nové skúsenosti...  

Požadujeme:
Premyslieť si projekt, dať na papier základnú ideu a koncepciu, vytvoriť inscenačný tím (herci, režisér, dramaturg, scénograf, hudobník...), vyplniť a poslať prihlášku.


Uzávierka prihlášok: 28. február 2017
 

Informácie a zasielanie prihlášok: marek.godovic@theatre.sk,
02/ 204 87 600
Prihláška na stiahnutie:
http://www.theatre.sk/uploads/2015%20novinky/prihlaska%20MZ%20new1.pdf
Ponúkame Vám konzultácie pred podaním projektov! Výsledky budú zverejnené v marci 2017.
Z prihlásených projektov vyberie dramaturgia Štúdia 12 TRI najlepšie, ktoré sa budú realizovať v sezóne 2017 / 2018.


MLIEČNE ZUBY sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v podmienkach profesionálneho divadla.Čítajte viac