Najbližšie podujatie

29

máj
Nedeľa
19/00

divadlo

Značka: Homosexualita

Divadlo NOMANTINELS

„Odporúčame Vám psychiatrické vyšetrenie, kde vyšetrujúci lekár Vás o homosexualite  a najmä o jej liečbe bude presne informovať.“ Aj takéto rady dostávali  čitatelia a čitateľky v dobovej tlači za komunizmu. Kam sa naša spoločnosť z tohto obdobia posunula? Nazrieť do vtedajšej žurnalistiky vám umožní novinové divadlo prostredníctvom scénického čítania. 

Vstupné dobrovoľné

výber textov a dramaturgia A. Kuruc
režijný koncept a réžia D. Krištofovičová
Čítajte viac

Aktuálne


DRAMATICKY MLADÍ ´16

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov a autoriek od 9 do 18 rokov.

Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru.


Na text uveď meno a vek. Prihlásené texty posúdi odborná porota. Tematické zameranie textu je ľubovoľné.

Dokedy: Do 23. mája 2016

Kam? Texty pošli na marek.godovic@theatre.sk alebo na adresu Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12 813 57 Bratislava
Heslo: „Dramaticky mladí 2016“
Čo za to? Na výhercov čakajú vecné ceny.

Vyhlásenie výsledkov spolu s prezentáciami dielní sa uskutoční 20. júna 2016 o 12.30. hod. v študovni Slovenského komorného divadla v Martine v rámci festivalu Dotyky a spojenia.

Čítajte viac

MLOKi - Mladí o kultúre inak

Chcete vedieť, čo sa deje v kultúre? Odporúčame navštíviť mloki.sk

Spolok MLOKi - mladí o kultúre inak je zoskupenie mladých kritikov umenia, ktorí chcú osloviť najmä mladú verejnosť.

Naše ceruzky sú ostré. Tempo našich prstov na klávesnici je vražedné. Naším rajónom je divadlo. Ale keď treba, vieme aj o inom. Sme mladí, sme neohrození, máme názor a nebojíme sa ho vyjadriť. Píšeme o kultúre inak (inteligentne i s humorom, internetovo).

MLOKi.sk. Si prečítaj.

Momentálne do spolku patria: Martina Mašlárová, Zuzana A. Ferusová, Milo Juráni, Zuzana Šnircová, Katarína Cvečková, Lucia Lejková a Matej Moško.
Čítajte viac

MLIEČNE ZUBY 2016/2017

Dramaturgická rada mala naozaj ťažkú úlohu, pretože do tohtoročnej výzvy sa zapojilo rekordných 22 projektov, z ktorých väčšina bola na kvalitatívne rovnakej úrovni.

Na realizáciu boli odporučené tieto dva projekty: 

Ažbeta Vrzgulová a Peter Galdík:
Charakterové hlavy 21 

Viktor Černický a kol.:
Lehká zem
 

Víťazom gratulujeme! 

Tretí projekt sa Dramaturgická rada zatiaľ rozhodla nevybrať, dôvodom je vyrovnanosť väčšiny zvyšných prihlášok.  

Vyhlasujeme druhú tohtoročnú výzvu k 30. 6. 2016 pre výber  tretieho projektu pre realizáciu v sezóne 2016/2017. 

Vybrané projekty získajú zázemie na skúšanie a realizáciu v priestore Štúdia 12, jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov, technické zabezpečenie inscenácie, bežnú propagáciu, režijno-dramaturgické konzultácie, premiéru a minimálne päť repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12, a takisto nové skúsenosti.

Informácie: marek.godovic@theatre.sk,  02/ 204 87 603

MLIEČNE ZUBY sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12, ktorých ambíciou je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov mladých divadelných tvorcov, ktoré reagujú na súčasné témy. Vytvárajú priestor a primerané podmienky na prvé inscenačné pokusy v podmienkach profesionálneho divadla. MLIEČNE ZUBY nemajú žánrové obmedzenia. 


Čítajte viac