Najbližšie podujatie

19

október
Štvrtok
17/00

prezentácia publikácie

HRY

Peter Pavlac

Prezentácia výberu divadelných hier slovenského dramatika Petra Pavlaca, ktorý vydal Divadelný ústav.Aktuálne


Cena pre Princípy newspeaku

Na 10. ročníku festivalu Kiosk na Stanici v Žiline získala performancia Princípy newspeaku Georgea Orwella cenu Počin [Poučn]. Všetkým tvorcom gratulujeme! Inscenáciu v réžii Rastislava Balleka môžete znovu vidieť v Štúdiu 12 už na jeseň!


Štúdio 12 vyhlasuje výsledky 9. ročníka Mliečnych zubov!

  Do nového ročníka projektu MLIEČNE ZUBY vyhlásenej Štúdiom 12 - priestorom pre novú drámu, bolo prihlásených 15 projektov. Dramaturgická rada vybrala na realizáciu v nasledujúcej sezóne 2017/2018  tieto tri z nich:  
Hana Launerová: Anestéza
Ján Balaj: J/e/an (pracovný názov)

Mário Drgoňa: Kierkegaard / Buď – Alebo (pracovný názov)

Tešíme sa na nové inscenácie !
MLIEČNE ZUBY sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v podmienkach profesionálneho divadla.Čítajte viac