Štúdio 12 nie je len o bežnom programe. Našou ambíciou je vytvárať aj dlhodobé projekty, či inscenačné cykly, ktorými chceme podporovať rôzne skupiny tvorcov, podnecovať vznik inscenácií, či textov, na rôzne témy, vzdelávať divadelné publikum i tvorcov a prispievať ku kooperácii viacerých divadelníkov, či inštitúcií.


Veda v divadle

Cyklus popularizačných prednášok, ktorý vznikol v spolupráci Divadelného ústavu a Slovenskej akadémie vied.

"Umenie je veda, aj veda je umenie"

16. júna 2021
Migrácia kedysi a dnes v kontexte klimatických zmien

"Sú divadlá ekologicky zodpovedné? Kto spravuje energie má komfortnejší život! Pohyby ľudstva sú zapríčinené rozdielom a nerovnováhou. V rovnováhe nie je dôvod na zmenu."

Hostia: Mgr. Mgr. art. Miloslav Juráni - divadelný kritik a odborník na ekodrámu, Divadelný ústav Mgr. Silvester Trnovec, PhD. - Afrikanista a odborník na kolonializmus, Ústav orientalistiky SAV

Moderuje: Dušan Poliščák

 

29. apríla 2021
S našimi hosťami budeme hľadať odpovede na otázky: Prečo majú niektoré skupiny ľudí potrebu vyvyšovať sa nad inými? Ako je to s našou genetikou, sme naozaj geneticky takí rozdielni alebo sme si podobnejší, ako si myslíme? Ako ovplyvňujú naše gény vnímanie diskriminácie a násilia, prípadne ako ovplyvňujú naše konanie?

Hostia:
RNDr. Imrich Barák, DrSc. - vedúci oddelenia mikrobiálnej genetiky, Ústavu molekulárnej biológie SAV
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. - samostatný vedecký pracovník IIA, Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV

Moderuje: Dušan Poliščák


27. marca 2021
Mor v histórií ľudstva a umení

Ako sa vyvíjali jednotlivé epidémie moru vo svete a na území dnešného Slovenska. Ako sa to odrazilo v umení – literatúre, divadle,... Aká bola úloha morových doktorov a boli to skutočne doktori? Aké boli sociálne dopady nákazy a aké sú paralely k dnešnej situácii?

Hostia:
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. - samostatná vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV, špecializácia na obdobie raného novoveku, 16. -18. storočie
doc. Karol Mišovic, vedecký pracovník Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied
Moderuje: Dušan Poliščák

30. júna 2020
Diskusia o aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19. Čo to vlastne vírus je? Ako sa pred ním chrániť? Aké dopady mali na nás uplynulé mesiace? Ako ovplyvnili náš každodenný život, prácu, ale i umenie? Aké sú výhliadky do budúcnosti? Vráti sa korona vírus na jeseň?

Hostia: RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. z Virologického ústavu BMC SAV a Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. riaditeľ Sociologického ústavu SAV.
Moderuje: Miloslav Juráni

5. marca 2020
„Nehraj mi tu divadlo!" poviete niekomu, kto chce na vás zapôsobiť svojimi prehnanými emóciami alebo preexponovaným vyjadrovaním, aby niečo dosiahol.
Čo ale poviete stroju, automatu alebo robotovi, ktorý na vás zakričí alebo vás úpenlivo o niečo prosí? A čo tým ten stroj chce dosiahnuť? Ako reagovať?
Moderuje: Milo Juráni

10. decembra 2019
Vesmír je jedno veľké a fascinujúce divadlo. 
Astronómia je inšpiráciou pre kreatívnych ľudí v iných oblastiach a príklady vplyvu astronómie môžeme nájsť takmer všade v modernej populárnej kultúre, od astronomicky pomenovanej čokolády a piva po texty piesní, televízne programy, poéziu, filmy a divadelné hry.
Moderuje: Milo Juráni

25. septembra 2019
Aké sú jednotlivé kroky vo vývoji lieku? Aký je rozdiel medzi liekom a jedom? Čo je „lepšie“ – bylinka, či tabletka? 
Hostia: Marta Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV a Vladimíra Kurincová Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.
Moderuje: Milo Juráni

12. júna 2019
Rôzne pohľady na Mendelejevovu periodickú sústavu prvkov a využitie prvkov v umení.
Hostia: T. Zachar Podolinská, M. Venhart
Moderuje: M. Juráni

15. januára 2019
Diskusný večer s odborníkmi na tému klimatických zmien a vzťahu človeka k prírodnému prostrediu, spojený s premietaním dokumentu Nesmrteľný les v réžií Erika Baláža. 
Diskutujúci: Jozef Pecho - klimatológ, Peter Fedor - entomológ a environmentálny ekológ
Moderátor: Milo Juráni

Súvisiace produkcie

 • Veda v divadle II.
 • Veda v divadle
 • Veda v divadle III.
 • Veda v divadle IV.
Čítajte viac

Tie roky...

Diskusie z našej divadelnej histórie spojené s rozprávaním divadelných osobností. 

Tie roky osemdesiate
Divadlo na prahu demokracie
15. október 2019

Diskusia o 80. rokoch v slovenskom divadle zameraná na tvorbu významných divadelných osobností a v období pred vyvrcholením Nežnej revolúcie. Diskusia bude sprevádzaná video a foto ukážkami z najznámejších inscenácií.
Hostia: Emília Vášáryová, Darina Abrahámová, Viliam Klimáček, Matej Landl
Moderuje: Ľubica Krénová

Tie roky sedemdesiate

Divadlo pre deti a mládež v Trnave
15.marca 2019

Diskusia o 70. rokoch v slovenskom divadle zameraná na začiatky troch významných osobností, ktoré sa zišli v Divadle pre deti a mládež v Trnave. Odborné reflexie i osobné spomienky na obdobie normalizácie a hľadanie tvorivých ciest mimo bratislavskej hlavnej scény. 
Hostia: Zuzana Kronerová, Mirka Čibenková, Blaho Uhlár
Moderuje: Anna Grusková


Tie roky šesťdesiate 
Divadlo Lasicu a Satinského, Divadlo na korze
5.novembra 2018

Diskusia o 60. rokoch v slovenskom divadle zameraná na vznik malých javiskových foriem a divadelných fenoménov – Lasica a Satinský, Divadlo na korze
Odborné reflexie i osobné spomienky popredných osobností slovenského divadla, teatrológie a politológie na obdobie kreatívneho uvoľnenia i náhlej cenzúry pod vplyvom spoločensko-politických udalostí. 
Hostia: Milan Lasica, Martin Huba, Milan Kňažko, Iveta Radičová, Vladimír Štefko 
Moderuje: Ľuba Lesná


Súvisiace produkcie

 • Tie roky osemdesiate
 • Tie roky deväťdesiate
Čítajte viac

Divadelné skratky- naširoko o slovenskom divadle

Projekt postupne predstavuje a prezentuje minulosť a súčasnosť mimobratislavských divadiel. Prezentácia je vždy spojená s prednáškou a hosťovaním inscenácie pozvaného divadla. Od roku 2012 sa v rámci tohto projektu v Bratislave predstavili Mestské divadlo v Žiline, STANICA Žilina, Divadlo Pôtoň z Bátoviec, Divadlo J. G. Tajovského zo Zolena,  Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, TABAČKA  z Košíc, Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Divadlo Actor Košice, Divadlo Kontra... Po predstavení nasleduje  prezentácia  divadla a diskusia.

Prezentované divadlá v rámci projektu:
17. 12. 2012 Divadlo A. Duchnoviča, Prešov (Ladislav Smoček: Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho.
29. 4. 2013 Mestské divadlo, Žilina (Jean Luc Lagarce: Som doma a čakám, že príde dážď)
25. 3.  2014 Divadlo Pôtoň, Bátovce (Vertikálna migrácia)
22. 4. 2014 Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen- Šesť autorov hľadá postavy
18. 3. 2015 BOD.Y &SKOK. /STANICAPeter Šavel a kol.: Bakkheia – dancing on the edge
14. 6. 2016. Divadlo na Peróne/Tabačka, Košice: Búvaj
13. 10. 2017. Nástupište 1-12/Topoľčany: Suvenír
16. - 17. 10. 2019 Divadlo Actor Košice: Róm z perinky; Amália dýcha z hlboka
25. 1. 2020 Divadlo Kontra Spišská Nová Ves: Life Kouč
7. 2. 2020 MD ACTORES Rožňava: Franz W.

Súvisiace produkcie

Čítajte viac

Mliečne zuby

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12 bez žánrového obmedzenia. Prihlášku do projektu si môžte stiahnuť tu.
Ich ambíciou je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov mladých divadelných tvorcov. Vytvárajú priestor a primerané podmienky na prvé inscenačné pokusy mladých tvorcov, ktorí ešte nerealizovali inscenáciu v podmienkach profesionálneho divadla. Platforma Mliečne zuby vznikla na jar 2007 ako spoločná aktivita Divadelného ústavu a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Mliečne zuby majú za sebou štyri série a 15 zrealizovaných inscenácií. Projekt podporil profesionálny štart tvorcov, ako sú Andrej Kuruc, Andrej Kolenčík, Júlia Rázusová či Lukáš Brutovský. Najúspešnejším bol debut režisérky Adriany Totikovej Žena cez palubu. V roku 2009 bola táto inscenácia v ankete DOSKY nominovaná v kategórii Objav sezóny.
 

Súvisiace produkcie

 • MNEMOJOHANN Katarzyna Dudzic
 • Chlap(c)i Silvia Vollmanová
 • Tri hlasy Andrej Bednárik
 • Etogramy D. Krištofovičová:
 • MANUÁL Ondrej Remiáš
 • TRI- ŠTYRI OPICE Zuzana Hudeková:
 • LOVEC ŠTBÁKOV Pacientárium
 • IMPROVIZÁCIA NA HRUŠKY Matej Moško
 • OPIČÍ ŠTÁT Matej Moško
 • SAMSON Divadlo NUDE
 • MR. IONES & CO. Martina Mašlárová
 • Søren Kierkegaard
 • Centrum lásky k feminizmu Dočasný kolektív
 • @hilma Festival Jeden svet
 • Podenky (lecture-performance)
 • Návrat Ondreja Baláža alebo obrázky z veľkej vojny Matej Truban, Hana Launerová
Čítajte viac