charakteristika

Vznik

Štúdio 12 vzniklo v decembri 2001 ako jedinečný divadelný priestor na prezentáciu novej slovenskej a svetovej drámy a súčasného umenia z iniciatívy Divadelného ústavu. Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor pre tvorcov a publikum zaujímajúcich sa o súčasné divadelné dianie a širší kultúrno-spoločenský kontext.


Dramaturgia

Prioritou programovej dramaturgie Štúdia 12 sú rezidenčné a hosťujúce divadelné aktivity. Priestor predstavuje tvorbu rôznych domácich a zahraničných divadelných skupín a zoskupení so zameraním na pôvodnú, súčasnú drámu a nové inscenačné postupy, podporuje vznik a realizáciu autorských divadelných projektov mladých tvorcov. Podieľa sa na prezentácii a reflexii aktuálnej divadelnej tvorby a diania, tendencií, textov, autorov jednotlivých krajín Európy a sveta, organizuje workshopy a iné vzdelávacie aktivity.

Popri divadelných projektoch majú v Štúdiu 12 svoje miesto rôzne otvorené diskusie a semináre na aktuálne témy, prezentácie kníh a časopisov, festivaly, projekcie, multižánrové podujatia, hudobné koncerty a iné kultúrne a sociálne aktivity.


Priestor

Štúdio 12 je netypickým divadelným priestorom. Pôvodne tu sídlilo nahrávacie štúdio Československého rozhlasu. Štúdio je technickou pamiatkou, a preto architektonické členenie a interiér priestoru sú zachované v takmer pôvodnom stave. Začiatkom roku 1930 sa do novostavby na Námestí richtára Jakuba nasťahoval Československý rozhlas. Funkcionalistickú stavbu projektovali Alois Balán a Jiří Grossmann, dvojica architektov, vďaka ktorým Bratislava v 20. a 30. rokoch nadobúdala moderný ráz. Budova fungovala pod názvom Palác Radiojournal.

História budovy sa spája aj s filmom. V povojnových rokoch sa štúdio stalo prvým filmovým ateliérom na Slovensku. Nakrútili sa tu interiérové scény niekoľkých filmov. Rozhlas tu sídlil do roku 1985. V 90. rokoch bol priestor známym kultovým hudobným klubom Rock Pop Jazz.