June 2021

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 

najbližšie podujatie:

↑&X / A P E N D I X

Tanečný duet Apendix je anticipáciou konca. Na pôdoryse Borgesových textov skúma presah vedomia a nevedomia do formovania skutočnosti. Čas, ako katalyzátor šedej kôry a ďalšia premárnená šanca pamätať si svoj život. Zomriem, a ani si to nebudem pamätať.

Martin Hodoň je absolvent divadelnej vedy na VŠMU, neskôr pokračoval na JAMU v odbore réžia/dramaturgia pod vedením prof. Josefa Kovalčuka. V tvorbe sa venuje prevažne autorskému a fyzickému divadlu s presahom do súčasného tanca. Aktuálne je interným doktorandom na Slovenskej akadémií vied v Bratislave a jeho výskumnou oblasťou je vzťah performance art a performing arts. Počas štúdia na JAMU uviedol autorskú variáciu Hra B. M. Koltésa - V samote a magisterské štúdium ukončil autorskou inscenáciou ISBN (international Serial Body Number) a dramaturgiou inscenácie Faidrina láska (réžia Alexandra Bolfová). Popri štúdiu absolvoval umelecké stáž v divadle Husa na provázku (V. Morávek - Směšná interpretace) a dramaturgicky sa podieľal na projekte OBRYS pre Národné divadlo v Brne (réžia Jiří Bartovanec), réžia tanečného sóla Tomáša Janypku - Nové sady. Spolupráca s ochotníckym súborom DS Daxner v Tisovci - Túžby, sny a výčitky a Správa o stave bodu G. V Bratislave v roku 2015 založil spolu s Dášou Čiripovou a Zuzanou Neméthovou nezávislú performatívnu platformu GAFFA, pod ktorou vznikli projekty EVA, Pomaly plynúce dni, negatív_eGOtrip, mimochodom. Aktívne spolupracuje s divadlom NoMantinels a je dramaturgom festivalu Drama QUEER.

filtrovať podľa kategórií

1. June 2021
Tuesday – 20/00
hosť

Veronika Malgot & Lýdia Ondrušová

20 rokov Štúdia 12

Veronika Malgot a Lýdia Ondrušová, dnes už tvoriace neodľúčiteľný tandem Divadla NUDE, v Štúdiu 12 v minulosti aktívne tvorili spoločne aj invidivuálne. Spoločne spomíname na inscenácie ako Mama ma má, Samson, Krížovkári, Veľká potreba a mnoho ďalších. 


Rozhovor bude dostupný na Youtube a Facebooku Štúdia 12.


3. June 2021
Thursday – 19/00
divadlo – repríza

Bye Bye Barcelona

Mária Karoľová

Medzinárodná slovensko-španielska inscenácia približuje tému ženskej emigrácie do krajiny západnej Európy po otvorení hraníc. Zachytáva Nežnú revolúciu v roku 1989 a následných 30 rokov budovania demokracie na Slovensku. Je generačnou výpoveďou ľudí, ktorí sa narodili v socializme a vyrastali v kapitalizme.


Réžia: Montserrat Bonet
Dramaturgia: Lenka Čepková
Scénografia, kostýmy: Dáša Krištofovičová
Choreografia: Eva Priečková, Lukáš Bobalík
Hudba: Ivana Mer
Produkcia: Iveta Konýčková
Producent: Robert Pakan
Vizuál: Marta Prokopová

Účinkuje: Mária Karoľová

Vstupné: 8 € / 5 € (zľavnené)

Projekt vznikol v spolupráci Divadla NoMantinels a Štúdia 12.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


8. June 2021
Tuesday – 20/00
hosť

Peter Pavlac

20 rokov Štúdia 12

Ďalší zo série rozhovorov pri príležitosti 20 rokov Štúdia 12, tentokrát s hosťom, dramaturgom a dramatikom, Petrom Pavlacom. 

Rozhovor bude dostupný na Youtube a Facebooku Štúdia 12.


12. June 2021
Saturday – 19/00
tanec – repríza

Suvenír II: Not Titled Yet (Hortus Pomodorum)

Nástupište 1-12

"Aj nás trápia problémy tejto Zeme, aj nami lomcujú ekologické katastrofy od Tatier cez pralesy až po Mariánsku priekopu. Znova sme sa stretli, aby sme sa vyjadrili: slovami, tancom, hudbou, vizuálom, architektúrou, poéziou. Tentokrát hľadáme východiská na miestach, o ktorých ľudstvo snilo od nepamäti. Hortus conclusus: "Keby sa celý svet premenil na vôňu, keby sa celý svet premenil, ak by si tu u mňa mohol žiť, mohol by si, z tej vône, žiť, rozumej, všetko, už nemôže byť vábivejšia, ľúbeznejšia, žiť z nej navždy, keby som ti dovolil, žiť v nej."

Vstupné: 8 € / 6 € (zľavnené)

Tvorcovia: Mária Čorejová (vizuálne umenie), Tomáš Danielis (choreografia, tanec), Zuzana Novotová-Godálová (konceptuálne umenie), Zuzana Husárová (iteratúra), Ľubomír Panák (hudba), Miriam Sebianová (architektúra), Jakub Pišek (multimédiá), Michaela Ľuptáková (návrhárka kostýmov), Peter Korček (fotograf)

Účinkujú: Mária Čorejová, Tomáš Danielis, Zuzana Godálová Novotová, Zuzana Husárová, Ľubomír Panák, Jakub Pišek

Projekt Nástupište 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

FOTO: Peter Korček


15. June 2021
Tuesday – 15/00
workshop

bodies of knowledge (subjekty poznania)

tranzit.sk / Sarah Vanhee

Workshop a artist talk sa budú konať v anglickom jazyku. / Events will be held in English.

15:00 – 16:30 bodies of knowledge (subjekty poznania). Workshop

18:00 – 20:00 Making Worlds (vytváranie svetov). Artist Talk
Účasť je zdarma.
Ak sa chcete zúčastniť na workshope, zaregistrujte sa, prosím, na adrese application.tranzit.sk@gmail.com do 13. júna 2021.

Na Artist Talk nie je potrebná registrácia (max. kapacita 30 návštevníkov).

Pri registrácii, prosím, stručne popíšte svoju oblasť záujmu.

www.bodiesofknowledge.be
www.sarahvanhee.com/bodies-of-knowledge


16. June 2021
Wednesday – 20/00
diskusia

Veda v divadle VIII.

Migrácia kedysi a dnes v kontexte klimatických zmien

Projekt vzniká v spolupráci Divadelného ústavu a Slovenskej akadémie vied. 

Hostia:
Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky SAV, afrikanista a odborník na kolonializmus
František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, materiálový vedec
Miloslav Juráni, divadelný kritik a odborník na ekodrámu

Moderuje: Dušan Poliščák


Diskusia bude dostupná na Youtube Štúdia 12 a Facebooku Štúdia 12.


21. June 2021
Monday – 19/00
tanec

RADOSLAV PIOVARČI (Trakt o.z.) - CHARON

Tanečno-vizuálna performancia CHARON je inšpirovaná mytologickou postavou Charona – prievozníka duší a tézou Josepha Campbella, ktorá hovorí o mytológii ako o sile schopnej tvoriť morálne systémy. Postava Charona bola zvolená ako zosobnenie ľudských vlastností v ich sebareflexii. Zobrazuje kontrast v charakteroch reflektujúcich postoj k starovekému príbehu. Téma rezonujúca už v starovekom Grécku poukazuje aj na to, ako veľmi je hodnota peňazí zakorenená do ľudského podvedomia. Inšpiráciu nachádzame vo viacerých bájach, obrazoch slávnych maliarov, starovekých piesňach a textoch. Práve prednes zvukovo-malebných starovekých textov a ich prekomponovanie do pohybu, performancie a hudobnej kompozície sú základným kameňom tvorivého procesu. Príbehy našich mýtov z aktuálneho bytia prekračujú hranice svetov a posúvajú pohyb a hudbu do intenzívnejšieho vzťahu. Počas tvorivého procesu vznikne aj séria videoartov. 

Vstupné: 8 € / 6 € (zľavnené)

Tvorivý tím:
Radoslav Piovarči – koncept, choreografia, réžia, interpret
Paulína Šmatláková – spolutvorca, interpret
Michal Paľko – hudba, interpret
Lukáš Matejka – videoart, videodokumentácia
Alexandra Rychtarčíková – dramaturgia, texty
Martin Kotúček – kostýmy
Jan Čief – svetelný dizajn

www.navstevnik.sk/detail-podujatia?showId=1013802


24. June 2021
Thursday – 19/00
tanec – repríza

↑&X / A P E N D I X

Martin Hodoň

Tanečný duet Apendix je anticipáciou konca. Na pôdoryse Borgesových textov skúma presah vedomia a nevedomia do formovania skutočnosti. Čas, ako katalyzátor šedej kôry a ďalšia premárnená šanca pamätať si svoj život. Zomriem, a ani si to nebudem pamätať.

Martin Hodoň je absolvent divadelnej vedy na VŠMU, neskôr pokračoval na JAMU v odbore réžia/dramaturgia pod vedením prof. Josefa Kovalčuka. V tvorbe sa venuje prevažne autorskému a fyzickému divadlu s presahom do súčasného tanca. Aktuálne je interným doktorandom na Slovenskej akadémií vied v Bratislave a jeho výskumnou oblasťou je vzťah performance art a performing arts. Počas štúdia na JAMU uviedol autorskú variáciu Hra B. M. Koltésa - V samote a magisterské štúdium ukončil autorskou inscenáciou ISBN (international Serial Body Number) a dramaturgiou inscenácie Faidrina láska (réžia Alexandra Bolfová). Popri štúdiu absolvoval umelecké stáž v divadle Husa na provázku (V. Morávek - Směšná interpretace) a dramaturgicky sa podieľal na projekte OBRYS pre Národné divadlo v Brne (réžia Jiří Bartovanec), réžia tanečného sóla Tomáša Janypku - Nové sady. Spolupráca s ochotníckym súborom DS Daxner v Tisovci - Túžby, sny a výčitky a Správa o stave bodu G. V Bratislave v roku 2015 založil spolu s Dášou Čiripovou a Zuzanou Neméthovou nezávislú performatívnu platformu GAFFA, pod ktorou vznikli projekty EVA, Pomaly plynúce dni, negatív_eGOtrip, mimochodom. Aktívne spolupracuje s divadlom NoMantinels a je dramaturgom festivalu Drama QUEER.

Réžia: Martin Hodoň
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Scéna/kostým/svetelný dizajn: Michal Hōr Horáček
Hudba: Ink Midget
Interpreti: Nikoleta Rafaelisová, Daniel Raček
Produkcia: GAFFA oz / ŠTUDIO 12
Fotografie: Ľuboš Kotlár
Projekt vznikol s finančnou podporou FPU

Vstupné: 8 € / 6 € (zľavnené)


28. June 2021
Monday – 17/00
literatúra

Slávnostná prezentácia publikácie - MARTIN HUBA

„Popularita je kronika pominuteľného života a o tú Martin Huba nikdy nestál. Vždy mu išlo o kumšt v najširšom zmysle slova.“ (Ľubica Krénová)  

Slávnostná prezentácia publikácie sa uskutoční v pondelok 28. 6. 2021 o 17.00 hodine v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave s účasťou autorky monografie Ľubice Krénovej a Martina Hubu.

Knihu predstaví kultúrna historička PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. a recenzent publikácie prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Hostia programu: členka Činohry SND Petra Vajdová a člen Divadla ASTORKA Korzo ´90 Lukáš Latinák. Programom sprevádza Lucia Hurajová.

Vstup do sály je možný len na pozvánku.

Pre obmedzenú kapacitu sály prosíme, aby ste potvrdili svoju účasť: Tel.: 02/20487103; e-mail: du@theatre.sk

Pri prezentácii sa riadime aktuálnymi bezpečnostnými predpismi, prosíme o ich dodržiavanie.


29. June 2021
Tuesday – 20/00
hosť

Ľubomír Bukový

20 rokov Štúdia 12

Ďalší zo série rozhovorov pri príležitosti 20 rokov Štúdia 12, tentokrát s hercom, Ľubom Bukovým, ktorý je s nami spätý takmer od našich začiatkov. Pôsobí a pôsobil u nás v mnohých úspešných isncenáciách, napríklad Petržalské príbehy, Misky strieborné, nádoby výborné či v ocenenom Americkom cisárovi

Rozhovor bude dostupný na Youtube a Facebooku Štúdia 12.