PREMIÉRA — 21. November 2020

NOC DIVADIEL 2020

Pozývame na spoločnú online diskusiu a scénické čítanie hry bieloruského dramatika Andreja Kurejčika - URAZENÍ. BIELO(R)USKO.

20.00 h / Diskusia: Romana Štorková Maliti, John Freedman, Andrej Kurejčik
20.40 h / Scénické čítanie v réžii Ondreja Spišáka, v ktorom účinkujú herci a herečky divadla ASTORKA Korzo ´90 – Matej Landl, Anna Šišková, Róbert Jakab, Rebeka Poláková, Pavol Šimun, Peter Ondrejička, Mária Schumerová.
Dramaturgia: Andrea Domeová
Preklad do slovenského jazyka: Romana Štorková Maliti

Upozorňujeme našich divákov, že v texte sa nachádzajú aj vulgarizmy a opisy násilia. Tieto scény nie sú samoúčelné, deklarujú reálnu situáciu zobrazovanej skutočnosti
#insultedbelarus #supportbelarustheatre

nocdivadiel.sk