Štúdio 12 nie je len o bežnom programe. Našou ambíciou je vytvárať aj dlhodobé projekty, či inscenačné cykly, ktorými chceme podporovať rôzne skupiny tvorcov, podnecovať vznik inscenácií, či textov, na rôzne témy, vzdelávať divadelné publikum i tvorcov a prispievať ku kooperácii viacerých divadelníkov, či inštitúcií.


Veda v divadle

Cyklus popularizačných prednášok, ktorý vznikol v spolupráci Divadelného ústavu a Slovenskej akadémie vied.

"Umenie je veda, aj veda je umenie"

25. septembra 2019
Aké sú jednotlivé kroky vo vývoji lieku? Aký je rozdiel medzi liekom a jedom? Čo je „lepšie“ – bylinka, či tabletka? 
Hostia: Marta Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV a Vladimíra Kurincová Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.
Moderuje: Milo Juráni

12. júna 2019
Rôzne pohľady na Mendelejevovu periodickú sústavu prvkov a využitie prvkov v umení.
Hostia: T. Zachar Podolinská, M. Venhart
Moderuje: M. Juráni

15. januára 2019
Diskusný večer s odborníkmi na tému klimatických zmien a vzťahu človeka k prírodnému prostrediu, spojený s premietaním dokumentu Nesmrteľný les v réžií Erika Baláža. 
Diskutujúci: Jozef Pecho - klimatológ, Peter Fedor - entomológ a environmentálny ekológ
Moderátor: Milo Juráni

Súvisiace produkcie

Čítajte viac

Tie roky...

Diskusie z našej divadelnej histórie spojené s rozprávaním divadelných osobností. 

Tie roky osemdesiate
Divadlo na prahu demokracie
15. október 2019

Hostia: Emília Vášáryová, Darina Abrahámová, Viliam Klimáček, Matej Landl
Moderuje: Ľubica Krénová

Tie roky sedemdesiate

Divadlo pre deti a mládež v Trnave
15.marca 2019

Diskusia o 70. rokoch v slovenskom divadle zameraná na začiatky troch významných osobností, ktoré sa zišli v Divadle pre deti a mládež v Trnave. Odborné reflexie i osobné spomienky na obdobie normalizácie a hľadanie tvorivých ciest mimo bratislavskej hlavnej scény. 
Hostia: Zuzana Kronerová, Mirka Čibenková, Blaho Uhlár
Moderuje: Anna Grusková


Tie roky šesťdesiate 
Divadlo Lasicu a Satinského, Divadlo na korze
5.novembra 2018

Diskusia o 60. rokoch v slovenskom divadle zameraná na vznik malých javiskových foriem a divadelných fenoménov – Lasica a Satinský, Divadlo na korze
Odborné reflexie i osobné spomienky popredných osobností slovenského divadla, teatrológie a politológie na obdobie kreatívneho uvoľnenia i náhlej cenzúry pod vplyvom spoločensko-politických udalostí. 
Hostia: Milan Lasica, Martin Huba, Milan Kňažko, Iveta Radičová, Vladimír Štefko 
Moderuje: Ľuba Lesná


Súvisiace produkcie

Čítajte viac

Divadelné skratky- naširoko o slovenskom divadle

Projekt postupne predstavuje a prezentuje minulosť a súčasnosť mimobratislavských divadiel. Prezentácia je vždy spojená s prednáškou a hosťovaním inscenácie pozvaného divadla. Od roku 2012 sa v rámci tohto projektu v Bratislave predstavili Mestské divadlo v Žiline, STANICA Žilina, Divadlo Pôtoň z Bátoviec, Divadlo J. G. Tajovského zo Zolena,  Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, TABAČKA  z Košíc. Po predstavení nasleduje  prezentácia  divadla a diskusia.

Prezentované divadlá v rámci projektu:
17.12.2012 Divadlo A. Duchnoviča, Prešov (Ladislav Smoček: Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho.
29.4.2013 Mestské divadlo, Žilina (Jean Luc Lagarce: Som doma a čakám, že príde dážď)
25.3. 2014 Divadlo Pôtoň, Bátovce (Vertikálna migrácia)
22.4.2014 Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen- Šesť autorov hľadá postavy
18.3.2015 BOD.Y &SKOK. /STANICAPeter Šavel a kol.: Bakkheia – dancing on the edge
14.6.2016. Divadlo na Peróne/Tabačka, Košice: Búvaj
13.10.2017. Nástupište 1-12/Topoľčany: Suvenír
Súvisiace produkcie

Čítajte viac

Mliečne zuby

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12 bez žánrového obmedzenia. Prihlášku do projektu si môžte stiahnuť tu.
Ich ambíciou je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov mladých divadelných tvorcov. Vytvárajú priestor a primerané podmienky na prvé inscenačné pokusy mladých tvorcov, ktorí ešte nerealizovali inscenáciu v podmienkach profesionálneho divadla. Platforma Mliečne zuby vznikla na jar 2007 ako spoločná aktivita Divadelného ústavu a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Mliečne zuby majú za sebou štyri série a 15 zrealizovaných inscenácií. Projekt podporil profesionálny štart tvorcov, ako sú Andrej Kuruc, Andrej Kolenčík, Júlia Rázusová či Lukáš Brutovský. Najúspešnejším bol debut režisérky Adriany Totikovej Žena cez palubu. V roku 2009 bola táto inscenácia v ankete DOSKY nominovaná v kategórii Objav sezóny.


Súvisiace produkcie

 • MNEMOJOHANN Katarzyna Dudzic
 • Chlap(c)i Silvia Vollmanová
 • Tri hlasy Andrej Bednárik
 • Etogramy D. Krištofovičová:
 • MANUÁL Ondrej Remiáš
 • TRI- ŠTYRI OPICE Zuzana Hudeková:
 • LOVEC ŠTBÁKOV Pacientárium
 • IMPROVIZÁCIA NA HRUŠKY Matej Moško
 • OPIČÍ ŠTÁT Matej Moško
 • SAMSON Divadlo NUDE
 • MR. IONES & CO. Martina Mašlárová
Čítajte viac