April 2021

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

najbližšie podujatie:

↑&X / A P E N D I X

Tanečný duet Apendix je anticipáciou konca. Na pôdoryse Borgesových textov skúma presah vedomia a nevedomia do formovania skutočnosti. Čas, ako katalyzátor šedej kôry a ďalšia premárnená šanca pamätať si svoj život. Zomriem, a ani si to nebudem pamätať.

Martin Hodoň je absolvent divadelnej vedy na VŠMU, neskôr pokračoval na JAMU v odbore réžia/dramaturgia pod vedením prof. Josefa Kovalčuka. V tvorbe sa venuje prevažne autorskému a fyzickému divadlu s presahom do súčasného tanca. Aktuálne je interným doktorandom na Slovenskej akadémií vied v Bratislave a jeho výskumnou oblasťou je vzťah performance art a performing arts. Počas štúdia na JAMU uviedol autorskú variáciu Hra B. M. Koltésa - V samote a magisterské štúdium ukončil autorskou inscenáciou ISBN (international Serial Body Number) a dramaturgiou inscenácie Faidrina láska (réžia Alexandra Bolfová). Popri štúdiu absolvoval umelecké stáž v divadle Husa na provázku (V. Morávek - Směšná interpretace) a dramaturgicky sa podieľal na projekte OBRYS pre Národné divadlo v Brne (réžia Jiří Bartovanec), réžia tanečného sóla Tomáša Janypku - Nové sady. Spolupráca s ochotníckym súborom DS Daxner v Tisovci - Túžby, sny a výčitky a Správa o stave bodu G. V Bratislave v roku 2015 založil spolu s Dášou Čiripovou a Zuzanou Neméthovou nezávislú performatívnu platformu GAFFA, pod ktorou vznikli projekty EVA, Pomaly plynúce dni, negatív_eGOtrip, mimochodom. Aktívne spolupracuje s divadlom NoMantinels a je dramaturgom festivalu Drama QUEER.

filtrovať podľa kategórií

15. April 2021
Thursday – 20/00
hosť

Zuzana Ferenczová

20. rokov Štúdia 12

23. novembra 2002 mala v Štúdiu 12 premiéru hra francúzskej dramatičky Marguerite Durasovej "Kino Eden" v réžií Zuzany Ferenczovej a v hlavnej úlohe s hereckou legendou Máriou Kráľovičovou. 

O spomienkach na túto inscenáciu, ale aj o divadle vtedy a dnes sa porozprávame so Zuzanou Ferenczovou. 

Rozhovor bude dostupný na Youtube Štúdia 12 a Facebooku Štúdia 12. 


22. April 2021
Thursday – 20/00
hosť

Silvia Hroncová

20 rokov Štúdia 12

Silvia Hroncová stála ako vtedajšia riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave pri vzniku Štúdia 12. V rozhovore sa s ňou porozprávame o začiatkoch nášho divadelného priestoru, zaspomíname si na významné momenty, tvorcov, inscenácie, ale pozrieme sa aj na uplynulých 20 rokov v jej divadelnom a profesijnom živote.  

Rozhovor si môžete pozrieť cez Youtube alebo Facebook Štúdia 12. 


27. April 2021
Tuesday – 20/00
hosť

Romana Štorková Maliti

20 rokov Štúdia 12

O 20 rokoch Štúdia 12 sa porozprávame aj s dramaturgičkou Romanou Štorkovou Maliti, ktorá okrem iného v niektorých inscenáciách aj účinkovala. 

Rozhovor bude dostupný na Youtube Štúdia 12 a Facebooku Štúdia 12.