April 2021

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

najbližšie podujatie:

↑&X / A P E N D I X

Tanečný duet Apendix je anticipáciou konca. Na pôdoryse Borgesových textov skúma presah vedomia a nevedomia do formovania skutočnosti. Čas, ako katalyzátor šedej kôry a ďalšia premárnená šanca pamätať si svoj život. Zomriem, a ani si to nebudem pamätať.

Martin Hodoň je absolvent divadelnej vedy na VŠMU, neskôr pokračoval na JAMU v odbore réžia/dramaturgia pod vedením prof. Josefa Kovalčuka. V tvorbe sa venuje prevažne autorskému a fyzickému divadlu s presahom do súčasného tanca. Aktuálne je interným doktorandom na Slovenskej akadémií vied v Bratislave a jeho výskumnou oblasťou je vzťah performance art a performing arts. Počas štúdia na JAMU uviedol autorskú variáciu Hra B. M. Koltésa - V samote a magisterské štúdium ukončil autorskou inscenáciou ISBN (international Serial Body Number) a dramaturgiou inscenácie Faidrina láska (réžia Alexandra Bolfová). Popri štúdiu absolvoval umelecké stáž v divadle Husa na provázku (V. Morávek - Směšná interpretace) a dramaturgicky sa podieľal na projekte OBRYS pre Národné divadlo v Brne (réžia Jiří Bartovanec), réžia tanečného sóla Tomáša Janypku - Nové sady. Spolupráca s ochotníckym súborom DS Daxner v Tisovci - Túžby, sny a výčitky a Správa o stave bodu G. V Bratislave v roku 2015 založil spolu s Dášou Čiripovou a Zuzanou Neméthovou nezávislú performatívnu platformu GAFFA, pod ktorou vznikli projekty EVA, Pomaly plynúce dni, negatív_eGOtrip, mimochodom. Aktívne spolupracuje s divadlom NoMantinels a je dramaturgom festivalu Drama QUEER.

filtrovať podľa kategórií

20. April 2021
Tuesday – 20/00
inscenované čítanie ONLINE

Bolo nás jedenásť

Pavol Weiss

Ukážku víťazného textu súťaže DRÁMA 2019 vám prinášame v ONLINE inscenovanom čítaní. 

Bolo nás jedenásť s podtitulom "My sme tu doma!" je historická dráma v dvoch "polčasoch". Na pozadí udalostí rokov 1938-1945 a 1945-súčasnosť autor rozvíja príbehy členov topoľčianskeho futbalového družstva. Spočiatku kamarátsky "mančaft", zložený zo Slovákov, Židov, Čecha a Maďara, sa triešti pod silou politicko-spoločenských zmien. 

Inscenované čítanie bude prebiehať ONLINE na Youtube Štúdio 12 a Facebooku Štúdia 12. 

Úprava a réžia: Mário Drgoňa
Účinkujú: Alena Pajtinková, Sarah Arató, Peter Oszlík, Richard Autner, Peter Martinček, Michal Spielmann, Jakub Jablonský