March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

najbližšie podujatie:

Lucia Hurajová

Herečka Lucia Hurajová hrala v piatich inscenáciách Štúdia 12 a dokonca jednu – Niekto zaklopal – režírovala. Okrem toho za uplynulých 20 rokov moderovala naše prezentácie publikácií, diskusie, ale aj iné domáce i medzinárodného projekty Divadelného ústavu.

Rozhovor bude dostupný na Youtube a Facebooku Štúdia 12.

filtrovať podľa kategórií

2. March 2021
Tuesday – 20/00
diskusia

Z repertoáru Štúdia 12... vol. 1 (online)

Diskusia k inscenácii Bye Bye Barcelona – na tému emigrácia, xenofóbia, rasizmus, život v zahraničí,... s hosťkou z Komunitného centra Mareena.

Účinkujúci: Mária Karoľová (autorka textu / herečka), Michaela Pobudová (riaditeľka komunitného centra Mareena)

Moderuje: Lenka Čepková


10. March 2021
Wednesday – 20/00
divadlo

Oslavujeme 20 rokov & hosť Marián Amsler

Pri príležitosti 20. výročia založenia Štúdia 12 sme sa rozhodli osloviť dvadsiatich významných tvorcov, ktorí u nás v priebehu rokov pôsobili. 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=BgpirxKlBVA


17. March 2021
Wednesday – 20/00
divadlo

Oslavujeme 20 rokov & hosť Zora Jaurová

Pri príležitosti 20. výročia založenia Štúdia 12 sme sa rozhodli osloviť dvadsiatich významných tvorcov, ktorí u nás v priebehu rokov pôsobili. 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=V3L6jjEQYvY


24. March 2021
Wednesday – 20/00
diskusia

Z repertoáru Štúdia 12... vol. 2 (online)

Diskusia k inscenácii Søren Kierkegaard - na tému osobnosti tohto významného dánskeho filozofa, jeho života a filozofie existencializmu... s hosťom,  pedagógom a filozofom Jakubom Betinským.

Účinkujúci: Mário Drgoňa (herecký protagonista / dramaturg), Jakub Betinský (pedagóg, filozof)

Moderuje: Iveta Konýčková

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=rL64EHQlfEw

www.youtube.com/watch?v=rL64EHQlfEw


27. March 2021
Saturday – 20/00
diskusia

Veda v divadle VI.

Mor v histórií ľudstva a umení

Mor alebo čierna smrť, široká téma, ktorá ponúka mnoho línií na diskusiu. Ako sa vyvíjali jednotlivé epidémie moru vo svete a na území dnešného Slovenska. Ako sa to odrazilo v umení – literatúre, divadle,... Aká bola úloha morových doktorov a boli to skutočne doktori? Aké boli sociálne dopady nákazy a aké sú paralely k dnešnej situácii?

Hostia:
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. - samostatná vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV, špecializácia na obdobie raného novoveku, 16. -18. storočie
doc. Karol Mišovic, vedecký pracovník Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied
Moderuje: Dušan Poliščák

Diskusia bude dostupná online na Youtube Štúdia 12 alebo na Facebook Štúdia 12

Veda v divadle je projekt, ktorý vzniká v spolupráci Divadelného ústavu a Slovenskej akadémie vied. 

www.youtube.com/watch?v=xMCREJ5jGMU