Marec

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

najbližšie podujatie:

Falk Richter MASTERCLASS / Nová dráma/New Drama 2022

Masterclass Falka Richtera - nemeckého režiséra a dramatika.

Falk Richter (1969) - režisér a dramatik

Falk Richter patrí k najvýznamnejším dramatikom a režisérom súčasnosti. Vyštudoval réžiu v Hamburgu, v roku 1994 nasledovali jeho prvé režijné práce a vtedy aj scénicky debutoval ako dramatik. V roku 1999 sa presadil hrami Boh je DJNothing Hurts ako dramatik a režisér najprv v nemeckojazyčnej oblasti. Čoskoro sa však zaradil – a dodnes patrí – k medzinárodne najvplyvnejším nemeckojazyčným divadelníkom s pracovnými zákazkami na najdôležitejších národných i medzinárodných javiskách, ako napríklad Schaubühne Berlin, Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Schauspielhaus Zürich, Maxim Gorki Theater, Burgtheater Wien, Théâtre National de Bruxelles, Dramaten, Stockholm, Melbourne Theatre Company, Salzburger Festspiele a Festival d’Avignon. V posledných rokoch čoraz viac rozvíjal s herečkami a hercami , hudobníčkami a hudobníkmi  a tanečníčkami a tanečníkmi  projekty, ktoré vychádzali z jeho textov. Doteraz vytvoril vyše tridsaťpäť divadelných hier, ktoré sú preložené do viac než tridsiatich jazykov a uvádzajú ich zahraničné divadlá. K najznámejším patria Boh je DJ (Gott ist ein DJ), Electronic City, Pod ľadom (Unter Eis), Im Ausnahmezustand, Trust, Rausch, Fear Small Town Boy. Medzi jeho posledné autorské produkcie patrí Touch, ktorú pripravil s Anouk van Dijk v Münchner Kammerspiele. Od roku 2020 patrí ako autor a režisér k umeleckému vedeniu tohto divadla.

filtrovať podľa kategórií

06. marec 2022
nedeľa - 16:00
Virtuálna realita v divadle

06. marec 2022
nedeľa - 19:00
Virtuálna realita v divadle

07. marec 2022
pondelok - 19:00
Virtuálna realita v divadle

Spoločenstvo vlastníkov / Élektra

Brejlando (CZ)

Len v našom Štúdiu 12 máte jedinečnú možnosť využiť inovatívnu službu z ČR – službu Brejlando, ktorá sprostredkúva divadlo cez virtuálne okuliare. Vďaka 360° kamere, umiestnenej priamo na javisku, budete mať pocit, že sa celý dej inscenácie odohráva vo vašej tesnej blízkosti, že hercov máte priam na dosah ruky.

Dĺžka predstavenia: 60 – 80 minút

PONÚKANÉ INSCENÁCIE:

 DIVADLO VOSTO5: Společenstvo vlastníků

Začína to ako bežná schôdza spoločenstva vlastníkov bytov. Takých každý rok prebiehajú tisíce. Táto sa ale zvrtne do neľútostného boja rozvášnených eg o pozície a dominanciu.

Staňte sa súčasťou spoločenstva vlastníkov vo virtuálnej realite aj vy. Zažite strhujúci príbeh o tom, ako niekoľko metrov štvorcových v osobnom vlastníctve dokáže poskytnúť jednoduchú veličinu – moc.

Moc, ktorá sa nedá preukázať a nechať naplno prejaviť nikde inde, než práve tu – na schôdzi SVB. Kto vie, možno vám jedna z postáv nápadne pripomenie vášho suseda. Ale teraz už sa utíšte, pohodlne sa usaďte, schôdza začína!

 DIVADLO V DLOUHÉ: Élektra

Pravda je niečo, čo mocných dráždi. Antická tragédia rozprávajúca osud Élektry, ktorý zavŕšil spletitú a krvavú históriu rodu Átreovcov.

Élektra neprestáva trúchliť nad zosnulým otcom, je však osamelá vo svojom žiali i odpore proti vrahom a uchvatiteľom trónu.

Ale sama na to predsa len nie je. Na jej ceste k vytúženej pomste ju totiž budete sprevádzať vy, a to rovno z javiska. Preneste sa priamo do stredu tohto príbehu o pokuse o vrátenie zaslúženej slobody a dôstojnosti Mykénam.

* Predstavenia sú v českom jazyku.

** Dioptrické okuliare pri použití VR nie sú problém.

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Zakúpená vstupenka platí iba na jednu inscenáciu. Výber titulu si zvolíte priamo na mieste v divadle.


09. marec 2022
streda - 09:00
workshop

10. marec 2022
štvrtok - 09:00
workshop

11. marec 2022
piatok - 09:00
workshop

12. marec 2022
sobota - 09:00
workshop

13. marec 2022
nedeľa - 09:00
workshop

14. marec 2022
pondelok - 09:00
workshop

15. marec 2022
utorok - 09:00
workshop

16. marec 2022
streda - 09:00
workshop

Laboratórium Andreja Kurejčika

*** Divadelný ústav a Štúdio 12 vyhlasuje výzvu pre prihlasovanie dramatičiek, dramatikov a študentov dramaturgie a réžie. ***

Laboratórium Andreja Kurejčíka

bieloruského dramatika, scenáristu, režiséra a publicistu.

Dramatické texty uchádzačov, ktoré vzniknú v rámci laboratória pod dohľadom oceňovaného dramatika, budú prezentované v Štúdiu 12. 

Záujemcovia o účasť zašlú svoj životopis, portfólio s ukážkami textov, či prehľad realizovaných projektov na adresu anna.soltysova@theatre.sk

Laboratórium bude prebiehať v dvoch blokoch:
16. - 23.02.2022 a 9. - 16.03.2022
(čas po dohode)

Vyžaduje sa konverzačná úroveň angličtiny.

Účasť je bez poplatku.


24. marec 2022
štvrtok - 11:00
workshop

Vzdelávanie divákov

Zuzana Kráľová

V rámci série workshopov Divadelného ústavu pre profesionálnych divadelníkov, ktoré sú zamerané na zdokonalenie zručností v oblasti vzdelávacích programov, sociálnych médií, plánovania, leadershipu a pod., pripravuje Centrum výskumu a vzdelávania v divadle workshop orientovaný na podoby a možnosti edukácie divadelného publika.

Počas workshopu predstaví divadelná lektorka Zuzana Kráľová základné formáty a metodiku práce s publikom, a to na pozadí priblíženia širokej škály sprievodných programov Národného divadla Praha – ND+, ako aj aktivít Asociácie divadelných lektorov. Súčasťou podujatia bude aj praktická realizácia modelového workshopu k inscenácii Sen čarovnej noci (réžia Daniel Špinar, Národné divadlo Praha, 2016).

Workshop je určený najmä divadelným profesionálom s profesijným zameraním réžia, dramaturgia, produkcia, manažment, ako aj pedagógom konzervatórií či umeleckých vysokých škôl.

Maximálny počet účastníkov: 30

Harmonogram:

11:00 – 12:00 prezentácia sprievodných programov ND+

12:00 – 12:30 predstavenie Asociácie divadelných lektorov

12:30 – 13:00 diskusia / brainstorming

13:00 – 14:00 obedová pauza

14:00 – 15:30 praktický workshop k inscenácii Sen čarovnej noci (réžia Daniel Špinar, Národné divadlo Praha, 2016)

15:30 – 16:00 diskusia

 

Registračný poplatok: 10 €/osoba (cena workshopu zahŕňa celodenný catering a obed)

Registračný poplatok uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, variabilný symbol: 2022225002

NEZABUDNITE SA OFICIÁLNE REGISTROVAŤ.
E-mail s predmetom Workshop vzdelávanie divákov spolu s priloženým dokladom o zaplatení registračného poplatku zasielajte na adresu dominika.zatkova@theatre.sk.

DEADLINE PRIHLÁŠOK: 7. MAREC 2022

Workshop prebieha v OP režime.

www.theatre.sk/novinky/Vzdelavanie-divakov-workshop-s-divadelnou-lektorkou-Zuzanou-Kralovou


25. marec 2022
piatok - 16:00
literatúra

26. marec 2022
sobota - 16:00
literatúra

Knižný divadelný trh

Knihy o divadle od vydavateľstiev:
Divadelný ústav
Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i.
Drewo a srd
Asociácia Corpus
Divadelná fakulta VŠMU
Fakulta dramatických umení AU BB

Piatok /25. 3. 2022/ 16.00 – 20.00 hod.
Sobota /26. 3. 2022/ 16.00 – 20.00 hod.
 

Srdečne vás pozývame na Knižný divadelný trh, kde na vás okrem množstva kníh o divadle čaká pútavý program. Z programu vyberáme:

PIATOK / 25. 3. 2022 // 17.00 hod.

Fakulta dramatických umení AU BB
Umenie živého slova

Medzinárodnými festivalmi niekoľkonásobne ocenené umelecké prednesy študentiek Katedry herectva Fakulty dramatických umení AU BB.
Zuzana Ogurčáková prednesie text Jany Beňovej Kam do mesta a Eva Gribová prednesie text Daniila Charmsa Osud profesorovej ženy.

PIATOK / 25. 3. 2022 // 18.00 hod.

Asociácia CORPUS
Edícia PLEROMA vydavateľstva Asociácia CORPUS
Autor a prekladateľ Robo Švarc je v kontexte slovenskej filozofickej estetiky ojedinelým fenoménom. V rámci diskusie uvedie svoju esejistickú štúdiu NON EXIT a preklad knihy uznávaného švajčiarskeho režiséra, esejistu, dramatika a filmára Mila Raua Kongo Tribunál.

 

PIATOK / 25. 3. 2022 // 19.00 hod.

Drewo a srd
Moc a násilie ako faktory deštruktívnosti v dráme Sarah Kane Spustošení 
Ťažisko prednášky tvoria štruktúra a dôsledky fenoménov moci a násilia, ako ich stvárňuje a reflektuje Sarah Kane v dráme Spustošení (Blasted, 1995). Prednášku povedie Mgr. Peter Brezňan, PhD., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta UKF v Nitre.

 

SOBOTA / 26. 3. 2022 // 17.00 hod.

Divadelná fakulta VŠMU
Inscenované čítanie modernej maďarskej drámy

CUV VŠMU momentálne pripravuje publikáciu Antológia modernej maďarskej drámy. Na divadelných knižných trhoch máte možnosť vypočuť si úryvky z vybraných dramatických textov tejto publikácie v podaní študentiek a študentov Divadelnej fakulty VŠMU. Inscenované čítanie pripravili Karol Rédli (preklad) a Marek Lupták (réžia).


SOBOTA / 26. 3. 2022 // 18.00 hod.

Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i.
Divadlo vo vede
I. blok: Miloš Mistrík a Michaela Mojžišová priblížia výrazné osobnosti svetového divadla Jacquesa Dalcrozea – skladateľa, hudobníka a hudobného pedagóga, a Petra Konwitschneho – renomovaného európskeho operného režiséra.

II. blok: Dagmar Podmaková predstaví chystanú publikáciu o 100 rokoch SND, v ktorej sa venuje inscenáciám a tvorcom našej prvej scény. Karol Mišovic predstaví publikáciu Témy na okraji záujmu? a posunie pozornosť na našu prítomnosť. Diskusiu povedie Elena Knopová.

 

SOBOTA / 26. 3. 2022 // 19.00 hod.

Divadelný ústav
Viliam Klimáček 9 hier o slobode

Slávnostná prezentácia publikácie

Nová kniha Divadelného ústavu obsahuje popri deviatich zaujímavých hrách slovenského dramatika aj jeho esej o politickom divadle a odbornú štúdiu Juraja Šebestu. Knihu predstaví sám autor v rozhovore s Marekom Godovičom.

Vstup je bezplatný.


31. marec 2022
štvrtok - 19:00
hosť

Helverova noc

Ingmar Villqist

Divadlo Actor Košice

Inscenácia je uvádzaná v rámci cyklu Aby sme nezabudli...

On (Helver) a Ona (Klára).
Klára sa stará o Helvera, je jeho matkou, opatrovateľkou, priateľkou, je všetkým v jednej osobe.
Dej sa odohráva počas jednej noci začiatkom 30. rokov minulého storočia, kedy u oboch začínajú ožívať staré spomienky. Tie dobré, ale aj tie zlé.
Vonku začína zúriť dav, vlády sa zmocňujú fašisti a do kuchyne, ktorá sa zdala byť bezpečným útočiskom, preniká hrozba zvonku. Helver s Klárou sa ocitajú v pasci.

Réžia: Anton Korenči
Preklad a úprava: Peter Himič
Scénografia a kostýmy: Sisa Korenčiová Zubajová

Hrajú: František Balog a Diana Semanová

Dĺžka predstavenia je 60 minút.

&

Sloboda nie je happy end!

Po predstavení sa uskutoční diskusia organizácie Post Bellum Sloboda nie je happy end!, v rámci ktorej bude riaditeľka organizácie Sandra Polovková diskutovať s pani profesorkou MÁRIOU PATAKYOVOU, verejnou ochrankyňou práv a ANDREOU NAJVIRTOVOU, riaditeľkou organizácie Človek v ohrození o tom, prečo je dôležité pomáhať Ukrajine?

Príďte diskutovať s nami.

VSTUPNÉ: 7€ / 5€ (zľavnené pre študentov, seniorov a ZŤP)
 

Inscenácia je uvádzaná v rámci cyklu Aby sme nezabudli...

Diskusia Sloboda nie je happy end! je súčasťou cyklu Aby sme nezabudli... ako výsledok spolupráce medzi Štúdiom 12 a Post Bellum.