Január

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

najbližšie podujatie:

Alfred Jarry: Kráľ Ubu

 

Prednáška pre stredoškolských študentov a študentky o východiskách, podobách a rôznych interpretáciách škandalóznej hry slávneho francúzskeho dramatika a jej inscenačnej tradícii na Slovensku.
Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe – Classics in the graphic novel, na ktorom spolupracuje Divadelný ústav so Slovinským divadelným inštitútom z Ľubľany a Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského z Varšavy. Projekt je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

Prednáša: Maximilián Alexander Sobek

filtrovať podľa kategórií

17. január 2023
utorok - 19:00
diskusia

Umením do sveta

ONLINE


O umení a cestovaní prakticky aj teoreticky.
V najnovšej časti diskusného cyklu Umením do sveta upriamime pozornosť na slovenského umelca pôsobiaceho v Českej republike, ktorý založil jeden z najúspešnejších divadelných súborov súčasnosti.
Vypočujte si inšpiratívny príbeh oceňovaného slovenského režiséra a choreografa, zakladateľa a umeleckého riaditeľa medzinárodného súboru Farma v jeskyni, Viliama Dočolomanského, ktorý vďaka umeniu prekročil hranice rôznych divadelných kultúr.

Účinkujú: Viliam Dočolomanský, Marek Godovič, Anna Šoltýsová

---

Do diskusie sa môžete zapojiť on-line cez YouTube kanál Štúdia 12. Link do diskusie TU.


22. január 2023
nedeľa - 19:00
divadlo

Werther

J. W. Goethe / G. Gabašová


Autorská, postmoderná inscenácia na motívy románu Johanna Wolfganga Goetheho – Utrpenie mladého Werthera

Werther je hrdinom, ktorého srdce zahorí búrlivou vášňou a zároveň hrdinom, ktorý uvedomele rezignuje. Inscenácia vychádza z románu J. W. Goetheho, no rozvíja ho a posúva ďalej – presnejšie, do dnešných dní, v ktorých láska hraničí s nenahraditeľnou potrebou. V „“skazenom svete“ sa však mení na nedosiahnuteľný ideál. Prežívanie reálneho, vlastného ja sa rozpúšťa v mase často neuchopiteľných predstáv. „Človek je človekom a tá trocha rozumu, čo mu zostala, je mu na dve veci, keď zúri vášeň a tlačia ho hranice človečenstva.“ Izolovanosť a samota sú, vo svete krátkodobých zážitkov, jedinými skutočnými zážitkami. Neudržateľný pocit plnohodnotného prežívania napokon donúti Werthera položiť otázku: Je možné nad životom zvíťaziť smrťou? V čase vydania románu nasledovali čin hlavného hrdinu desiatky čitateľov a z nemožnosti ozmyselnenia svojho života spáchali samovraždu. „Skúmali ste ale niekedy vnútorné pohnútky nejakého takého skutku? Dokážete s určitosťou povedať, ako sa vyvinuli jeho príčiny, prečo sa to stalo, prečo sa to muselo stať? Ak by ste to dokázali, nenáhlili by ste sa so svojím hodnotením.“ Kto je teda Werther súčasnosti? Niekto ako my.


„Počul som o ušľachtilom plemene koní, ktoré keď sa strašlivo rozhorúči a je uštvané,
z inštinktu si samo prehryzne žily, aby schytilo dych. Tak je to často aj so mnou.“


Inscenácia využíva princíp koláže, pracuje s atmosférickou obraznosťou a rozpráva príbeh fusion prostriedkami.

Text: J. W. Goethe, G. Gabašová
Réžia: Gabriela Gabašová
Scénografia a vizualizácie: Barbora Klenová
Fotografie: Barbora Podola
Pohybová spolupráca: Michaela Dzurovčínová
Hudba: Kolektív, Analogrunner

Obsadenie:
Werther: Ján Cibula
Wilhelm/Albert: Michal Candrák
Lotte: Michaela Dzurovčínová

Vstupné: 8 € / 6 € (zľavnené)

Lístky kúpite TU.

Upozornenie: počas predstavenia sa fajčí elektronická cigareta.

Projekt vzniká v rámci platformy pre mladých tvorcov – Mliečne zuby.

Inscenácia vznikla vďaka podpore Nadácie Tatrabanky.


26. január 2023
štvrtok - 11:00
diskusia s prezentáciou

Vzdelávanie divadlom


Diskusia o využití vzdelávacieho potenciálu divadla a možnostiach užšieho prepojenia divadiel so školami. Hostkou podujatia je Anna Stránská, intendantka HaDivadla, scény Centra experimentálneho divadla v Brne, ktorá predstaví vzdelávací program svojho divadla a úspešný medzidivadelný projekt Klub mladých diváků Brno.

 

V divadle si žiaci a študenti formujú svoju kultúrnu gramotnosť, ale aj kritické myslenie a občianske postoje. Divadlo však môže byť aj tvorcom zážitkového vzdelávania. Čo môže v tomto smere ponúknuť, aké formy programov a aktivít? Chodia dnes mladí ľudia do divadla zriedkavejšie?

Ako zabezpečiť všetkým deťom a mládeži rovnaký prístup k pravidelnému kontaktu s umením a divadlom, tak ako ho deklaruje Soulský program, ktorý prijalo v roku 2010 na svetovej konferencii UNESCO aj Slovensko?

V septembri 2022 vznikla na pôde medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica Iniciatíva BB22 ako výsledok diskusie o využití vzdelávacieho potenciálu divadla a o možnostiach užšieho prepojenia divadiel a kultúrnych inštitúcií so školami. Podarí sa jej rozhýbať siločiary medzi kultúrou a školstvom?

 

Moderuje:

Iveta Škripková, riaditeľka a dramaturgička Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici (Iniciatíva BB22)

Diskutujú:

Mário Drgoňa, lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave

Ivica Franeková, koordinátorka projektov pre deti a mládež v Divadle Jána Palárika v Trnave

Milan Zvada, riaditeľ a dramaturg Centra nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici

Hostka:

Anna Stránská, intendantka HaDivadla v Brne

 

Vzdelávanie divadlom v HaDivadle a Klub mladých diváků Brno

„Čím vším může být dnes divadlo? Co nám nabízí prostor kulturní instituce? Co všechno se můžeme skrz divadlo naučit o sobě samých, druhých, o společnosti? HaDivadlo se nebojí experimentovat ani ve svých doprovodných aktivitách a tak připravuje divácká ladění, senior kavárny nebo rozličné programy pro školy. Jak udělat divadlo ,trendy‘ pro mladé dospělé? Cesta mezidivadelního Klubu mladých diváků Brno. Divadlo jako poznávání a setkávání. Divadlo jako cesta k pochopení. Divadlo jako síla okamžiku a příběhu.“

Anna Stránská, intendantka HaDivadla, zakladateľka Klubu mladých diváků Brno

 

Anna Stránská (*1991, Uherské Hradiště) je kultúrna manažérka. Absolvovala odbor divadelného manažérstva na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Od roku 2016 pôsobí vo vedení HaDivadla, scény Centra experimentálneho divadla, najprv na pozícii produkcie a PR, a od roku 2018 ako intendantka. V roku 2019 založila medzidivadelný Klub mladých diváků Brno. Dlhodobo spolupracuje pri realizácii festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště. Je predsedníčkou spolku Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.

VSTUP VOĽNÝ.


31. január 2023
utorok - 11:00
workshop - uzavreté podujatie

Antigona v grafickom románe


Modelový workshop na tému Sofoklovej tragédie Antigona pre uzavretú skupinu študentiek a študentov sa zameriava na priblíženie hry zaujímavou interaktívnou formou a cez ňu na sprostredkovanie zákonitostí a výstavby dramatického textu, využívajúc pri tom prostriedky dramatickej výchovy. Vychádza z najnovšieho spracovania hry Antigona do podoby grafického románu – komiksu, ktoré vzniklo v rámci medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe. Cieľom projektu je kultúrne vzdelávanie stredoškolákov a podnietenie ich vzťahu k dramatickej literatúre a divadlu prostredníctvom grafického románu.

Lektorky: Barbora Jurinová a Veronika Kořínková

Workshop pre Divadelný ústav pripravilo združenie EDUdrama.

Medzinárodný projekt Klasika v grafickom románe – Classics in the graphic novel realizuje Divadelný ústav spoločne so Slovinským divadelným inštitútom z Ľubľany a Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského z Varšavy s podporou Európskej únie v rámci programu Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

Workshop je pre uzavretú skupinu poslucháčov.