PREMIÉRA - 17. október 2016

Princípy newspeaku

ON-LINE

 

V rámci on-line programu Štúdia 12, ktorý prebieha počas februárovej a marcovej rekonštrukcie divadla, vám ponúkame záznamy predstavení, diskusií alebo inscenovaných čítaní z archívu Štúdia 12.

Máte jedinečnú možnosť vzhliadnuť predstavenie Princípy newspeaku v réžií Rastislava Balleka, preklikom na odkaz TU.

Predstavenie bude dostupné po dobu 24 hodín, od 27. februára, 19 hod.

-----

Princípy newspeaku

Orwell - Ballek

Orwellov text Princípy newspeaku  (The Principles of Newspeak) je obsiahla poznámka pod čiarou k slávnemu románu 1984. Formou „odbornej" vedeckej prednášky autor opisuje fungovanie oficiálneho jazyka fiktívnej Ocenánie – románovej vízie totalitného štátu budúcnosti. Analýza charakteristických jazykových postupov oficiálnej „novoreči" tu rozkrýva tie najjemnejšie a najmenej nápadné prostriedky, ktorý mi moc odníma jednotlivcovi politické slobody a nakoniec likviduje jeho ľudskú integritu. Formálne balansuje niekde na pomedzí činohry, happeningu, akustickej a výtvarnej inštalácie – v úsilí podať Orwellovu víziu a varovanie v čo najkoncentrovanejšej podobe. Rozhodujúcim médiom je tu  divák sám – v miere vnímania, v miere aktualizácie a spoluúčasti.
Inscenácia získala cenu Počin [Poučn] na festivale Kiosk.

Koncept a réžia R. Ballek
Preklad J. Vojtek z originálu The Principles of Newspeak
Zvukový dizajn M. Kobolka
Scéna T. Ciller
Kostýmy K. Holková
Svetelný dizajn B. Adamčík
Foto R.Tappert
Účinkujú R. Roth, D. Kavaschová, M. Kobolka

Špeciálna vďaka za odbornú konzultáciu patrí S. Krekovičovi a M. Ožvoldovi.
Produkcia Supra Bohema, o.z. v spolupráci so Štúdiom 12
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Technický rider


PREMIÉRA - 29. január 2016

Prestige d'Animal

Lukáš Kopas

Prestížna štvrť, predražená novostavba, vlastné parkovacie miesto, drahé šampanské. 
V autorskom texte nájde snob všetko, čo dennodenne potrebuje. Ak však čaká od života niečo viac, mal by prísť do divadla.  Motto: „Crème de la crème, eau de toilette! Oui, oui, oui!" Rozumieš si?

Vstupné 3,- eurá

Text , réžia L. Kopas
Dramaturgia M. Moško
Scénografia a kostýmy M. Rusnáková
Produkcia N. Kökényová
Svetelný dizajn Boris Adamčík
Hrajú B. Palčíková, A. Jančina, O. Kaprálik


PREMIÉRA - 31. marec 2016

Ďakujem ti pekne, veľký mozog (V živote som nikam nechcela ísť menej ako na Galapágy)

Daša Krištofovičová

Autorská inscenácia voľne inšpirovaná románom Kurta Vonneguta. Činoherno-bábkarská monodráma o životných osudoch stredoškolskej učiteľky biológie; na ich pozadí sa dozvedáme o evolúcii nového ľudstva, o existenciu ktorého sa sama zaslúžila. 

„S mojou pomocou sa Adolf von Kleist mal stať, takpovediac, novodobým Adamom. Ja som sa nemohla stať jeho Evou, pretože moje ovulácie sa skončili. Preto som sa musela stať čímsi podobným bohu.“

Vstupné
celý lístok 4,- eurá
zľavnený (študenstký, seniorský, ZŤP) 2,- eurá 

Dramaturgia a réžia D. Krištofovičová a J. Tomandl
Text, scénografia D. Krištofovičová
Výroba objektov S. Gurnik
Účinkuje Z. Haverdová

Vzniku projektu pomohla Mestská knižnica v Bratislave. Ďakujeme.


PREMIÉRA - 29. jún 2016

Vzťahovačky

Divadlo Zrakáč

Sedem postáv hľadá vášeň. Poslepiačky. Veď aj ona je slepá. Občas zakopnú o človeka, občas ich niekto v tme podrazí. Sú skladačkami, ktoré sa nedajú poskladať, sú potrubím cez ktoré nemá čo pretekať?  
Sublimácia lásky na jedovatý plyn slov, sterilizovaná vášeň, všetko to, čo nepovedali v správnom čase a na správnom mieste, všetci, ktorých sa túžili dotknúť, milovať sa, všetko to, čo neurobili, lebo sa to nepatrí, tvorí mozaiku ich príbehu. Niektorí prídu o vlastnú tvár, niektorí o ilúzie, iní podľahnú zvodom čistiacich prostriedkov. A na koniec sa všetci stretnú na pohovke.

Vstupné 7,- eur 

Text Katarína Jánošová a kolektív Divadla Zrakáč
Réžia Katarína Jánošová a Michal Jánoš
Účinkujú Peter Zbranek, Andrej Svetko, Peter Gombárik, Lucia Medveď Patáková, Silvia Milošovičová, Zuzana Hrebičíková, Maťo Bednár


PREMIÉRA - 19. máj 2016

Fall of men?

Divadlo NOMANTINELS

Divadlo NOMANTINELS pripravuje v nasledujúcej sezóne viacero nových projektov. Jedným z nich je aj inscenácia Fall of men?, ktorá sa experimentálnym spôsobom zameria na postavenie mužov v spoločnosti, na ich ovplyvnenie ženou ako vonkajším elementom, ale aj ako dôležitou femínnou časťou muža. 
Scénické čítanie počas Mája - Mesiaca LGBTI histórie vám odtají viacero elementov pripravovanej produkcie. 

účinkujú L. Fričová, M. Andrísek, A. Kuruc, R. Pakan, S. Polovková
svetelný dizajn B. Adamčík


PREMIÉRA - 29. máj 2016

Značka: Homosexualita

Divadlo NOMANTINELS

„Odporúčame Vám psychiatrické vyšetrenie, kde vyšetrujúci lekár Vás o homosexualite  a najmä o jej liečbe bude presne informovať.“ Aj takéto rady dostávali  čitatelia a čitateľky v dobovej tlači za komunizmu. Kam sa naša spoločnosť z tohto obdobia posunula? Nazrieť do vtedajšej žurnalistiky vám umožní novinové divadlo prostredníctvom scénického čítania. 

Vstupné dobrovoľné
 

výber textov a dramaturgia A. Kuruc
režijný koncept a réžia D. Krištofovičová


PREMIÉRA - 11. máj 2016

Kafka.Dreaming. / 16.00 a 21.30 / PLNE OBSADENÉ

Tomáš Procházka, Peter Tilajčík

Tvrdá a zároveň krehká obnažujúca výpoveď vzťahu otca a syna. Nekompromisná spoveď, v ktorej je dôležitejšie to, čo neodznie ako to, čo je povedané. Vzťah ohlodaný až na kosť.
Performancia Petra Tilajčíka a Tomáša Procházku sa uvádza vždy v inom nedivadelnom priestore. Prostredníctvom výrazného fyzického herectva odkrývajú nové nuansy diela Franza Kafku a asociatívne v nich hľadajú nadčasové témy: vlastná a národná identita, dejinné prekliatie, pamäť miesta. Pred očami divákov prichádza doslovne k transformácii herca z ľudského tela na hmyz. Dvaja performeri sú ako režisér a herec, či ako otec a syn na metaforickej ceste k hľadaniu svojho strateného vzťahu, ktorý, zdá sa, je nenávratne preč.
Režisér Tomáš Procházka patrí do najmladšej generácie divadelných tvorcov, ktorý je silno inšpirovaný prvkami performancie a fyzického divadla. Herec Peter Tilajčík zase je výrazný svojou expresívnou mimikou, gestom a celkovým fyzickým vzhľadom. Surové prostredie továrenskej haly v bývalej Cvernovke, kde performancia vznikala, vytvára priestor pre nezvyčajnú verejnú intimitu, v ktorej nepadajú tvrdé slová, ale cítiť bolesť, túžbu po dotyku a zmierení, ktoré nemusia prísť. 

Vstupné 5,- eur 
 

koncept a réžia Tomáš Procházka
hudba Andrea Bučko
scénografia Zuzana Hudáková
svetelný dizajn Slavomír Šmalik
hrajú Peter Tilajčík, Tomáš Procházka.


PREMIÉRA - 07. november 2016

IDENTIKIT

Kuruc, Hvorecký, Scherhaufer

Rozlišujete medzi rodovou príslušnosťou a pohlavím? Pracovali ste niekedy v Nemecku? Počuli ste o korekčnej terapii? IDENTIKIT nie je návod, ako spoznať vlastnú identitu, je to skôr rada, ako sa nestať bábkou. 

Vstupné: 3 € / 1 € (zľavnené)


 

Réžia A. Totiková
Dramaturgia M. Baláž
Scéna D. Krištofovičová
Kostýmy D. Krištofovičová
Pohybová spolupráca E. Kolek Spaskov
Účinkujú E. Sakálová, E. Kolek Spaskov, D. Gudabová, Š. Martinovič, P. Kadlečík, P. Tilajčík, J. Štupák
Produkcia M. Dittrich

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Finančne inscenáciu podporili Ministerstvo kultúry SR a Hlavné mesto Bratislava.


PREMIÉRA - 26. február 2016

Medea/Mothers’ Clothes and 6 Notebooks for 6 Women for 6 Years in Bratislava

Lena Šimić

 

Medea/Mothers’ Clothes
Skúmanie mytologickej postavy Médey - mytologické materstvo postavené vedľa života súčasných  matiek žijúcich v Liverpoole. Materstvo priblížené cez intímny autobiografický portrét. Lena Šimić touto sólovou performanciou s využitím videoart a projekcie dáva odpoveď na sociálne a kultúrne obmedzenia, ktoré pociťovala ako matka, vtedy dvoch malých detí , aj ako cudzinka, Chorvátka žijúca vo Veľkej Británii. Predstavenie bolo úspešne uvádzané od roku 2004 do roku 2007. Špeciálne bude obnovené pre uvedenie v Štúdiu 12.  

6 Notebooks for 6 Women for 6 Years in Bratislava

Opäť špeciálne pre bratislavské publikum, vznikne predstavenie venované šiestim výnimočným ženám, ktoré Lena Šimić stretla počas štúdia v Bratislave vo veku 19 až 25 rokov. Počas šiestich dní pred 26. februárom spracuje šesť zápisníkov, ktoré boli súčasťou daru k jej štyridsiatym narodeninám. Nadväzuje takto na jej posledné sólové predstavenie 40 Minutes (2014) , ktoré vytvorila počas 40 dní pre 40 žien formou 40 zápisníkov, ktoré sledujú jej život v UK od veku 25 rokov.  

Diskusia  na tému  “Postavenie ženy v umení a spoločnosti” bude priestorom pre osobný dialóg s autorkou.  

Vstupné  
5,- eur / celý lístok
3,- eurá / zľavnený(študentský, seniorský, ZŤP) 
 

 

autorka a performerka Lena Šimić


PREMIÉRA - 27. február 2016

Medzi pohybom a slovom (nebo-m)

Roberta Štěpánková

Dvojdenný ateliér vedený Robertou Štepánkovou princípmi tanečno-pohybovej terapie27. a 28.2. od 10.00 hod. - 16.00 hod s obedovou prestávkou.
Práca s telom v pohybe v konkrétnom čase a priestore je spôsobom ako obohatiť vnímanie, prežívanie a prejavenie sa v každodennom živote či v tvorivom procese. Práca bude zameraná na prepojenie pohybu a telesného prežívania s aktuálnou emóciou, myšlienkou či predstavou. Pohyb v sebe nesie význam, tak ako slovo, ktoré vypovedáme.  

Pre koho je workshop určený: 
Ateliér je pre tých, ktorí cítia potrebu, či túžbu vytvoriť čas a priestor pre vlastné významy plynúce z pohybu tela a slova.  
Práca bude prebiehať v skupine, no zameranie bude na individuálny proces, vlastný pohyb účastníka. SKÚSENOSŤ S POHYBOM NIE JE POTREBNÁ. 
Pracovné zameranie ateliéru môže obohatiť účastníka na úrovni aktuálnych tém života a rovnako jeho tvorivý pracovný proces (umelec, pomáhajúci, profesionál, architekt, ...).  

Cena: 50,- eur
Prihlásenie a bližšie info:
robi.stepankova@gmail.com, +421908769096
www.robertastepankova.com
Počet účastníkov je obmedzený. Potrebné svoju účasť nahlásiť vopred. 


Lektorka vyštudovala psychológiu v Brne a tanečno-pohybovú terapiu v Holandsku, kde stále žije. Počas štúdia v Španielsku začala študovať tanec. Zážitok z tanca ju priviedol k potrebe venovať sa telu v pohybe ako podstatnému zdroju spontaneity a informácie o prežívaní v každodennosti, v práci s človekom či v tvorivom procese. Aktuálne sa venuje tanečno-pohybovej terapii v kontexte sebapoznania, osobnostného rastu a v práci s človekom, ktorý prežil traumu. Zároveň rozvíja vlastnú tvorbu, špecializuje sa na improvizáciu a instantnú kompozíciu.
 

Vedie Roberta Štěpánková
www.robertastepankova.com

www.robertastepankova.com


PREMIÉRA - 23. marec 2016

25 rokov Stoky

23. 3. 1991 malo premiéru kultové divadlo Stoka s inscenáciou Kolaps (Kto je kto). Napriek tomu, že jeho existencia bola niekoľkokrát ohrozená, už 25 rokov tvorí toto divadlo neoddeliteľnú súčasť slovenského profesionálneho nezávislého divadla, kde malo v istom období aj priekopnícke miesto. O Stoke budú diskutovať “stokársky” súputníci – dávnejší i terajší. 

diskutujúci
Ľubomír Burgr, Martin Ciel, Dária Fojtíková Fehérová, Lucia Galdíková, Marek Godovič, Ingrid Hrubaničová, Miloslav Juráni, Ivan Lacko, Jozef Pavlovič, Rastislav Šenkirik, Soňa Šimková, Peter Zajac, Laco Kerata


PREMIÉRA - 01. apríl 2016

päťdesiatpäť etc.

Slávnostný koncert pri príležitosti 55. narodenín Divadelného ústavu. Účinkuje hudobné zoskupenie Ecetera band. Vstup na pozvánky 

Interpreti:
Laura Lovišková -autor kompozícií a textov, klavír
Izabela Lovišková - autor kompozícií, spev, zvonkohra, ukulele, kalimba, zobcová flauta
Hana Juríková - violončelo
Klára Zbožinková - husle
Jana Stefancic - flauta
Peter Čaputa - bicie

foto: Lea Lovišková


PREMIÉRA - 09. máj 2016

Ivan Vyrypajev

master class a prezentácia knihy

 

Master class ruského dramatika a tohtoročného patróna festivalu spojený s prezentáciou zborníka jeho hier.
"Hra nie je iba sujet či téma, hra je aj samotná konštrukcia, je to forma. A je zvláštne, že dnes dokonca aj na divadelných školách sa učí, že formu inscenácie určuje režisér. Dochádza k tomu z elementárneho nepochopenia zákonov drámy, a prepáčte – zákonov života. Pretože divadelná hra to sú aj obsah a aj forma vospolok. Forma hry, jej rytmus, jej štruktúra, technika herectva obsiahnutá v hre - to všetko spolu je dramatický text. Forma divadelnej hry je zároveň jej obsahom. A je to  ako veľký duchovný princíp v joge. Forma a obsah tvoria jeden celok. Vedomie stelesnené, vyjadrené vo forme bytia. Bytie a vedomie sú celok. Symbol predstavuje symbolizované. Obraz to je obsah. Ikona je Boh. Znak to je zmysel znaku. Noty sú hudba. A dnes, v súčasnom divadle, žiaľ, chýba porozumenie týchto súvislostí. Pri návšteve premiéry svojej hry v divadle vidím, že režisér si tam vymyslel absolútne vlastnú formu, ktorá celkom protirečí obsahu. A na moju námietku na margo tejto skutočnosti režisér odpovedá – a naozaj to musím inscenovať tak, ako je to napísané? Samozrejme, že áno. Inscenovať treba presne tak, ako je to napísané, pretože divadelná hra je aj tým, ako je napísaná. Aj forma mojej hry je moja hra. .... A verte mi, že nejde o reptanie starnúceho dramatika. V porozumení toho, že hra je forma a tá forma je ten obsah  - spočíva veľký duchovný princíp. A ešte jedna vec. Veľmi často počujeme ako režiséri spochybňujú – či naozaj niekto vie, ako sa čo „má hrať“? Vari Shakespeare každý deň chodí a hovorí, ako ho treba hrať? Z tohto dôvodu režisér inscenuje autora tak, ako ho sám cíti. Veď koľko ľudí, toľko názorov na hru. Ide o typické postmoderné myslenie, základom ktorého je tvrdenie, že neexistuje jediná pravda, že svet je nepoznateľný, že každý má ten svoj, a preto každý má právo na vlastnú pravdu. Verte, že takýto pohľad na veci predstavuje iba ďalšiu vývojovú etapu, ktorou ľudstvo prechádza a ktorá sa skoro skončí (dúfam). A je nepochybné, že pravda je samozrejme len jedna, ako aj realita je len jedna. Vec môžeme pomenovať a pochopiť v hraniciach jej predurčenosti. Lebo inak ako by ste v tejto chvíli čítali tieto slová, keby pre váš jazyk neexistovala spoločná abeceda. Pravda je jedna. Aj realita je tiež len jedna."

 

Ivan Vyrypajev – dramatik, režisér a herec, sa narodil 3. augusta 1974 v Irkutsku. V roku 2002 spolu s ďalšími založil moskovské divadlo Teatr.doc. V roku 2005 založil projekt podpory filmu, divadla a literatúry Hnutie Kyslík (Kislorod). V roku 2006 bol umeleckým riaditeľom divadla Praktika. Od roku 2006 sa okrem divadla venuje tiež filmovej scenáristke a filmovej réžii. Jeho úspešný filmový debut Eufória (Ejforia, 2006) sa dostal do súťaže filmového festivalu v Cannes. Od apríla 2013 je umeleckým riaditeľom divadla Praktika v Moskve. Pôsobí a žije predovšetkým v Rusku a Poľsku.


PREMIÉRA - 12. máj 2016

Súčasná divadelná scéna Bosny a Hercegoviny

Theory Event

 

 

Prednáška režiséra Dina Mustafića.Divadelná scéna Bosny a Hercegoviny je veľmi dynamická. Jej základ tvorí mnoho pozoruhodných režisérov, autorov a hercov, ktorí sa musia vyrovnávať s ťažkými ekonomickými podmienkami. Počas predchádzajúcich desaťročí vznikli kvalitné angažované inscenácie a objavili sa radikálne režijné poetiky. Na javiskách dominuje statočný divadelný odpor voči najhlbším traumám a skúsenostiam z poslednej vojny na Balkáne. 
Divadlo v Bosne a Hercegovine je ochrancom provokujúceho a kritického jazyka, ktorý je neustále konfrontovaný s predkladanou „etnizáciou“ krajiny a deviáciami spôsobenými nedávnou tranzíciou.

 

 

v rámci sekcie Focus Bosna a Hercegovina

Dino Mustafić Od roku 1997 do roku 2015 stál na čele medzinárodného divadelného festivalu MESS, ktorý obnovil po okupácii Sarajeva a vrátil mu starú divadelnú slávu a lesk. Prednáša na Akadémii scénických umení v Sarajeve a na Sarajevskej filmovej akadémii. Ako režisér inscenoval v mnohých mestách a divadlách (Paríž, Sofia, Belehrad, Záhreb, Ľubľana, Skopje, Priština, Podgorica, Sarajevo), jeho inscenácie boli ocenené na viacerých festivaloch. Inscenácia Helverova noc, ktorú režíroval v Komornom divadle 55 v Sarajeve vošla do dejín bosnianskeho divadla ako najoceňovanejšia inscenácia (získala 23 cien, z toho ocenenie na festivaloch v Káhire, Prištine a Rijeke).


PREMIÉRA - 13. máj 2016

Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali

Tanja Šljivar

Prezentácia slovenského vydania hry bosnianskej dramatičky za účasti autorky s moderátorkou Vladislavou Fekete, prekladateľkou publikácie. (v rámci

sekcie Focus Bosna a Hercegovina).

Dramatický text priam hmatateľne približuje beznádej na rumovisku spoločensky a politicky rozvrátenej krajiny. Postavy hry pre dvoch „hrajú“ všetkých hrdinov a antihrdinov temného, drsného a melancholického príbehu. Hra je plná neobyčajných obrazov – prevažne poetických, často repetičných, kontrastujúcich s jazykom postáv, ktorý je surový, ba až brutálny. Nájdeme v nej prvky súčasnej pop kultúry, hudobné matrice, reálie niektorých miest, mená novodobých celebrít ale aj elementy národných mytológií. V istom zmysle je Šljivarovej dráma porovnateľná s nočnou morou. Je zmesou všetkého možného, je lexikónom piesní, pracuje s dekomponovaným dramatickým časom, je zbierkou fiktívnych i skutočných ľudských osudov. Odkrýva strachy a paranoje neustále prítomné v diskurze medzi ženou a mužom, odhaľuje diskrepanciu či, lepšie povedané, priepasť medzi generáciami. 

Tanja Šljivar sa narodila v roku 1988 v Banja Luke, v Bosne a Hercegovine. V roku 2011 absolvovala štúdium dramaturgie na Fakulte dramatických umení v Belehrade, v Srbsku. Je autorkou dramatických textov Pošto pašteta? (Po čom je paštéta?), Grebanje ili Kako se ubila moja baka (Škriabanie alebo Ako sa zabila moja babka), Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali (Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali), Ali grad nas je štitio (Ale mesto nás chránilo) a krátkej hry Mrtvorođena (Mŕtvonarodená). Svoje hry, preložené do desiatich jazykov, publikovala v divadelných časopisoch a antológiách, inscenovali ich alebo uviedli na scénických čítaniach v Bosne a Hercegovine, Srbsku, Chorvátsku, Poľsku, Rakúsku, Španielsku a Nemecku.


PREMIÉRA - 19. máj 2016

Holokaust na LGBTI ľuďoch v kontexte dneška

Divadlo NOMANTINELS

 

 

Filmové spracovanie divadelnej hry Bent M. Shermana v réžii S. Mathiasa o úniku pred nacistickou mocou. 
Spojené s diskusiou.
 
Vstupné dobrovoľné 

 

 


PREMIÉRA - 21. máj 2016

Malé múzeum s veľkou zbierkou

Noc múzeí a galérií

 

 

Múzeum Divadelného ústavu odprezentuje,  akým spôsobom sa môžu zbierky využívať pri skúmaní divadelných inscenácií. Predstaví sa niekoľko setov k jednotlivým inscenáciám zastúpených v rôznych druhoch materiálu (scénické návrhy, kostýmy, makety či kostýmové návrhy).  Súčasťou zbierok sú aj bábky, a tak si prídu na svoje aj deti a milovníci bábkového divadla.
Výstavu dopĺňa vizuálna projekcia zdigitalizovaných zbierkových predmetov Múzea.
Vstup voľný

 

 


PREMIÉRA - 14. jún 2016

BÚVAJ

Tabačka Kulturfabrik, NA PERÓNE

Autorská inscenácia o období, ktoré príde, keď my tu už nebudeme.
NA PERÓNE je rezidentom košickej Tabačky Kulturfabrik, otvorenej zóny pre kultúru, kreativitu a spolupráce, ktorá predstaví svoje súčasné aktivity.  
O Tabačke Kulturfabrik porozpráva Zuzana Psotková v diskusii po predstavení. 

O inscenácii BÚVAJ
Je staroba atribútom času alebo synonymom senility?
Divadelná koláž vystavaná na základe skutočných, zatiaľ žijúcich, výpovedí klientov zariadenia pre seniorov, koláž smutno-smiešnych výjavov zo života. Vzniklo na základe autentických výpovedí zariadenia pre seniorov.

Zdramatizovaná mozaika autentických výpovedí je vešteckou guľou do vráskavého sveta plného vyblednutých spomienok, drobných životných útrap, sklamaní, štastia, "chtíču", moču, múdrosti a malých milých nedorozumení.

Vstupné 5,- eur (celý ), 3,- eurá ( zľavnený - študent, ZŤP, senior) 
 

autor NA PERÓNE, Ján Luterán
účinkujú Peter Kočiš, Zuzana Psotková, Jana Wernerová, Michaela Domovcová a.h.
choreografia Anna Till /GER/
hudba Miroslav Tóth
svetlo Dušan Kopčo
zvuk a animácie Palko Matia
réžia NA PERÓNE

Vznik inscenácie bol podporený z grantového programu mesta Košice.


PREMIÉRA - 27. september 2016

Real Music House Night

Real Music House

Koncert interpretov a skladateľov, ktorí v uplynulých štyroch rokoch vydávali svoje nosiče pod značkou  vydavateľstva Real Music House. Oslava kvalitnej slovenskej hudby, výrazné osobnosti slovenskej hudobnej scény. 
Vstupné 5,- eur 
 

Účinkujú Robert Pospiš & Martin Sillay, Preßburger Klezmer Band, Eva Šušková, Jozef Lupták, Nikolaj Nikitin, Valér Miko, Branislav Dugovič a ďalší


PREMIÉRA - 13. september 2016

Stopy v čase a priestore

Storočnica Magdy Lokvencovej

 

Exkurzia po stopách prvej slovenskej profesionálnej režisérky v čase a priestore Bratislavy, o jej živote a diele. Podujatie je organizované v spolupráci s DF VŠMU.
13.09.2016 si pripomenieme storočnicu významnej divadelníčky. V Divadelnom ústave sa uskutoční časť neformálnej prednášky, počas ktorej sa návštevníci dozvedia, čo spája Magdu Lokvencovú s Divadelným ústavom.

Vstup voľný

 

Podrobnejšie informácie, vrátane času konania prednášky budú zverejnené na webovej stránke www.theatre.sk


PREMIÉRA - 05. október 2016

Inak

Autobiografický príbeh, v ktorom autorka odkrýva svoje spomienky na detstvo počas obdobia 2.svetovej vojny, približuje jediná herečka, ktorá sa o divadelný priestor delí s bábikami a s bábkami v životnej veľkosti. V predstavení sú použité rozpohybované pôvodné knižné animácie, ako aj autentická nahrávka Nissimovovej hlasu. Kombináciou týchto prvkov do naratívneho celku sa podarilo tvorcom vytvoriť magické predstavenie, v ktorom  sa ponoríme do otrasenej duše židovského dievčatka, ktoré sa snaží nájsť pevnú pôdu pod nohami, keď sa celý svet okolo nej nenávratne rozpadá.

Predstavenie pre dospelých a mládež od 13 rokov. Titulkované.

Cena vstupenky
3,- eurá na doobedňajšie predstavenie, 
5,- eur na večerné predstavenie

 

námet a réžia Elit Veberová
vedenie bábok Rona Saportová
hlas rozprávačky Chava Nissimovová
herečka Rotem Goldenbergová
výprava Jara Zadoková
návrhy bábok Sára Pellyová
hudba Roy Jarkoni
spev Júlia Šaltielová
ilustrácie Ofra Amitová
animácie Moran Somerová, Michal Abulafi
svetelný dizajn Assi Gotesmanová


Predstavenie je organizované Divadelným ústavom v Bratislave v spolupráci s Izraelským veľvyslanectvom na Slovensku a B´nai B´rith Tolerancia Bratislava.

www.youtube.com/watch?v=cAzNye0QQOY


PREMIÉRA - 08. október 2016

Cestovať po svete

Damjan Šebjan ( Slovinsko)

Inscenácia, v ktorej sa komunikuje univerzálnym jazykom, čo je zrozumiteľný pre všetkých, bez ohľadu na jazykové znalosti: telom, mimikou a pohybom. Hluchota je veľkou výzvou na vypočutie strachu a to je jedinečná príležitosť predstaviť si, aké to je byť vo svete ticha, zatiaľ čo my sme obklopení zvukmi.

Vstupné 7,- eur 

Koncept, réžia, účinkuje D. Šebjan


PREMIÉRA - 03. november 2016

Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993

Cieľom medzinárodného kolokvia je pomenovať široký horizont fenoménov súvisiacich s divadelníctvom a dramatickou tvorbou po rozdelení spoločnej republiky.

Vstup voľný 


PREMIÉRA - 01. december 2016

Hlavy 21.

ON-LINE

V rámci on-line programu Štúdia 12, ktorý prebieha počas februárovej a marcovej rekonštrukcie divadla, vám ponúkame záznamy predstavení, diskusií alebo inscenovaných čítaní z archívu Štúdia 12.
------

Pozrite si záznam predstavenia Hlavy 21., preklikom na odkaz TU. 

------
Záznamy sú dostupné bezplatne v deň konania akcie (14. marca od 19 hod.) po dobu 24 hodín.

-----

Hlavy 21.
Stretnú sa štyri hlavy a jeden krk. Myslíte, že žijeme po konci sveta? Alebo tesne pred ním? Mozaika receptov, ako žiť. Hlavy 21. sú venované všetkým tým, ktorí kriticky pristupujú k dnešnej spoločnosti a zároveň si v nej hľadajú svoje miesto.

Text, réžia P. Galdík, A. Vrzgula 
Scénografia A. Cíger 
Kostýmy A. Kutliaková 
Hudba Stroon 
Zvuk M. Kaščák 
Účinkujú M. Halcinová, L. Libjaková, I. Schlosser, P. Šimun, M. Varínsky


PREMIÉRA - 03. november 2016

Kompozičné laboratórium: Pocta Karolovi Elbertovi a obetiam druhej svetovej vojny

Podujatie je venované pamiatke perzekvovaným skladateľom v rokoch 1933 – 1945. Jedným z mála navrátených z koncentračných táborov bol slovenský skladateľ Karol Elbert, ktorý prešiel štyrmi tábormi smrti. Dramaturgia koncertu dáva priestor na Slovensku málo hraným, ale kvalitným kompozíciám od prenasledovaných alebo zabitých skladateľov: Erwina Schulhoffa, Paul Arona, Mieczysława Weinberga. Pre príležitosť koncertu boli skomponované nové skladby od Lukáša Borzíka, Daniela Chudovského a Miroslava Tótha.  

Vstup voľný 

Účinkujú D. Jendruchová, M. Červenáková, A. Laszlo, S. Rehrl, B. Babiczki – spev, X. Jarová – klavír, A. Gál – violončelo

Organizátori podujatia Hurhaj, o.z., Štúdio 12, Katedra muzikológie FIF UK v Bratislave


PREMIÉRA - 19. november 2016

Noc divadiel, 7. ročník

16:00 Workshop pre deti - kreslenie komixov a iné s Veronikou Kocourkovou a Laurou Madjiah Štorcelovou  
-pre deti od 5-10 rokov
záujemci a záujemkyne hláste sa na studio12@theatre.sk


21:00 Prečo je na  Slovensku ťažké vydať komix? - Diskusia Hostia:

Daniel Majling - autor komixu Rudo

David Marcin- komixový časopis a workshopy Pomimo

Peter Važan- komixový časopis Okomix, web združujúci komixových autorov

Patrik Pašš- autor komixu Tri. Nie štyri, nie päť.

Ján Gregor - vydavateľ, vydavateľstvo Premedia

Peter Včelka- komixový autor

Broňa Shraggerová - autorka komixu Ja a môj brat

Andrej Kolenčík- komixový aktivista, zbierka Adalmatinum

Veronika Kocourková - autorka Superkomix

 

23:30 Work in progress z pripravovanej premiéry inscenácie Superkoniec, diskusia s tvorcami Vstup voľný

 

Superkoniec

kolektív tvorcov

Divadelná dramatizácia komixu o dvoch kamoškách debatujúcich o živote, ktorý vie niekedy poriadne prekvapiť. Rozprávajú si príhody, v ktorých nechýba láska, sex, rozvedení rodičia, chobotnice a veľryby.

 

Réžia  L.  Petrušová, V. Kocourková

Animácie V. Kocourková

Scéna L. Madjiah Štorcelová

Kostýmy B. Hanečka

Svetelný dizajn L. Dřevjaný

Účinkujú L. Petrušová, Z. Haverdová, A. Sisák, D. Uzsák

 


Vstup voľný

 


PREMIÉRA - 16. november 2016

Displacement

Mithkail Alzghair (SY/FR)

Choreografia skúma identitu tela a zobrazuje jednotlivca v komplikovanom kontexte revolúcie, migrácie, vojny a vzostupu ideológií. Prostredníctvom pohybu testuje urgentnosť núteného vysídlenia, úniku a exilu. Kontrast medzi koreňmi (hlboko zakorenenou kultúrou) a vysídlením (núteným vykorenením) odzrkadľuje realitu všetkých sýrskych utečencov. Po predstavení nasleduje diskusia s tvorcami.  

Vstupné
celý lístok 6,- eur
zľavnený (študenstký, seniorský, ZŤP) 3,- eurá 

Choreografia M. Alzghair
Dramaturgia T. Kaiser
Účinkujú R. Farah, S. Taskin, M. Alzghair

Predstavenie je uvádzané v hlavnom programe 11.ročníka festivalu súčasného tanca NU DANCE FEST v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave v rámci projektu Bejrút / Bratislava.