PREMIÉRA - 30. január 2014

ŽOFIA D.

Alžbeta Vrzgulová – Martin Hodoň

Autorský projekt Žofie D. na tom istom mieste a v tom istom čase rekapituluje stretnutie ľudí, ktorých už pozná. Text bol napísaný v rámci projektu  Divadelného ústavu D(r)áma menom Slovensko.Réžia: A. Vrzgulová
Koncept: A. Vrzgulová, M. Hodoň
Hrajú: R. Autner, P. Belická, T. Grega, A. Jančina, D. Kováčová


PREMIÉRA - 21. február 2014

BÁRAKÝ BAR

Roj čiel

Vstúpte do baru, ktorý prekračuje sebavedomie každého z hostí.
Cena lístka
Plný 5 
Zľavnený (ZŤP, dôchodcovia, študenti) 3
 €
réžia E. Brandtnerová
účinkujú V. Šterbová, M. Sečkár, M. Hagovská, V. Macková,
M. Slovák, K. Rehorovská, L. Kuzma, K. Kellenbergerová,
J. Tovalovich, S. Mustafová, E. Brandtnerová


PREMIÉRA - 11. jún 2014

Jubileum

George Tabori – Divadlo Zrakáč

Trpká komédia pre všetkých, čo považujú život za mimoriadny druh zábavy. Je to brilantne napísaná hra, v ktorej ožívajú hrôzy holokaustu, konfrontované so súčasnou realitou v tragikomickej forme. Žiaľ, hra je i dnes aktuálna. Autor totiž napísal čiernu grotesku o živých a mŕtvych, o zločincoch a ich obetiach, o živote v táboroch smrti, ale i o nádeji, že sa prežité hrôzy už nebudú viac opakovať. Je aktuálnym apelom na diváka a spoločnosť, lebo aj dnes vidíme, že atmosféra neznášanlivosti a “hajlovania” na uliciach ešte zďaleka nepatrí len do kníh dejepisu.
VSTUP 6,- eur

Réžia, scéna, výber hudby K. Chlepková
Účinkujú A. Svetko, S. Milošovičová, L. Medveď Patáková, M. Hlina, P. Zbranek, S. Sokol, P. Gombárik, Ľ. Korenčík, E. Baraniková, P. Janotka


PREMIÉRA - 06. október 2014

Návšteva expertov

Egon Bondy

Filozof, básnik a dramatik - nerešpektuje hranice ľudského poznania a konania.
Naopak! Svojou fantáziou, imagináciou, iróniou
a humorom nás vťahuje do povestnej trinástej komnaty krutosti, ktorej dvere nám majú ostať navždy zatvorené.

Vstupné / celý lístok 9,- € / zľavnený lístok (ZŤP, dôchodcovia, študenti) 7,- €
 

Réžia I. Timková
Dramaturgia D. Púll
Scénografia E. Teren
Produkcia M. Agricolová
Účinkujú R. Roth, D. Fischer, L. Pelč, M. Maťová


PREMIÉRA - 26. október 2014

Chlap(c)i

Silvia Vollmanová

Koná sa v Kultúrnom centre Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava Neustále na hranici medzi chlapcami a chlapmi, často krát bezradní, kam sa zaradiť. Príbeh nerozlučných kamarátov inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dvojica sa dostáva do krízovej situácie, ktorá je navonok len ďalšou vtipnou historkou v ich živote.

Vstupné
celý lístok 4,- / zľavnený 2,- 

Scenár, réžia S. Vollmanová
Účinkujú B. Mosný a T. Grega


PREMIÉRA - 27. november 2014

Tri hlasy

Andrej Bednárik

Tri postavy stojace mimo spoločnosť. Tri nenávratne deformované životy. Tri spôsoby (ne)vyrovnania sa so svojím osudom. Tri hranice medzi klaunom a tragédom. Tri hlasy, ktoré čakajú, kedy si ich spoveď konečne niekto vypočuje.

Vstupné / celý lístok 3,- € / zľavnený lístok (ZŤP, dôchodcovia, študenti) 2,- €

Réžia A. Bednárik
Účinkujú P. Šimun, M. Kollár, P. Tilajčík