PREMIÉRA - 12. január 2005

Katka Krátka tu už nepracuje

René Pollesch

Slovenská premiéra súčasnej nemeckej hry v Štúdiu 12!
Prvé uvedenie ženského sarkastického kolotoča vo „východnom“ bloku.
preklad J. Šimko
dramaturgia J. Koleják
scéna a kostýmy J. Opršal
Produkcia: K. Kmecová
Réžia: J. Šimko
účinkujú: L. Hurajová , P. Polnišová , R.Maliti


PREMIÉRA - 15. apríl 2005

Godot bol stále tu alebo Odpusťte, pán Beckett

Stanislava Matejovičová

Godot bol stále tu alebo Odpusťte, pán Beckett je hrou mladej slovenskej dramatičky Stanislavy Matejovičovej. Je parafrázou myšlienok Samuela Becketta v duchu posledných tendencií v autorskej tvorbe.
Snúbia sa v nej paradoxy filantropie s mizantropiou, naivita s intelektuálnosťou, ako aj vážnosť s humorom až satirou. Je akousi alúziou či nadviazaním na existenciálnu poetiku s pointou iskierky nádeje – možno „(retro) nóvum“ tretieho tisícročia.
Mnohí verili a aj veria, že nové milénium prinesie pozitívne zmeny, resp. aspoň nejaké zmeny. Prečo je čas taký určujúci? Je vôbec určujúci? Nedeje sa všetko stále dokola? Nerobia sa stále tie isté chyby? Nemáme stále tie isté očakávania? Nesmerujeme po vyčerpaní našeho „ľudského času“ k rovnakému cieľu? Prečo každý inak? Prečo si pritom navzájom nerozumieme?
réžia J. Hubinák
scéna D. Strauszová
kostýmy. A. Kvasnicová
bábky M. Fintorová
vizuál A. Malcová
účinkujú L. Korená, Z. Šímová, A. Šoltés, O. Štefunko, M. Cebula, D. Musil, D. Letenayová


Otvorená spoveď

Zuzana Horníková, Martin Hvišč

„Ale načo to tu ja vôbec hovorím? No má to vôbec význam? Veď aj tak to nechápete! Nechápete! Nechápete!"dramaturgia, réžia, scéna, Martin Hvišč
účinkujú Z. Horníková, M. Dudková