November

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

najbližšie podujatie:

ARGO A ASTOR (interiér vzťahov)

“Každý má v sebe miesto, ktoré čaká na zaplnenie.”

Tvorivý tím:
Námet a choreografia:
Michal Heriban
Réžia: Veronika Malgot 
Dramaturgia: Marek Godovič 
Hudba: Juraj Čech
Interpretácia: Michal Heriban, Anna Kertészová, Jaroslav Ondruš
Foto: Ľuboš Kotlár

Titulnú foto vyrobila A.I.

Partnerom projektu je Platforma pre súčasný tanec.

Vzniklo s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


www.jednymdychom.com

www.plast.dance

www.telocvicna.dance

 

Lístky: 10€/8€ (zľavnený)

Lístky nájdete v odkaze TU.

 

filtrovať podľa kategórií

09. november 2023
štvrtok - 16:00
prednáška

Postkoloniálne štúdie a súčasné divadlo

Robo Švarc

 

Pozývame Vás na štvorhodinový prednáškový blok, v rámci ktorého Vás čaká všeobecný úvod do problematiky postkoloniálnych štúdií a foriem súčasného divadla, ktoré tento eklektický, hybridný a podnetný spôsob myslenia implementujú do svojich postupov.

Pozrieme sa spoločne na „čierne“ miesta európskeho osvietenstva, ktoré pri prekročení vlastného fyzického teritória a myšlienkového horizontu akoby okamžite prepadalo zmätku. Ďalej nás bude zaujímať otázka základov občianskej socializácie a rasizmu na prelome 19. a 20. storočia. Posunieme sa do moderny, spoluvytváranej tendenciami, akými boli sociálny darwinizmus, eugenika a ďalšie. Podstatným momentom bude prehodnotenie kultúry a umenia vo Weimarskej republike, ktorá bola plná rozporov a môže nám tak poskytnúť pomerne celistvý pohľad na kontroverzie moderny. Rovnako nás bude zaujímať aj vyrovnávanie sa európskych umelkýň a umelcov s prítomnosťou africkej kultúry, jazzu a minstrelu uprostred európskych metropol, čiže na problematiku ranných avantgárd sa pozrieme optikou práce jamajsko-britskej teoretičky a kurátorky Petrine-Archer Straw. Budeme si čítať z kníh od autoriek a autorov ako Cheryl West, Chandra Talpade Mohanty, Achille Mbembe, Aimé Césaire či Pankaj Mishra. A na záver nás čakajú ukážky zo súčasného divadla, v ktorých môžeme vystopovať prítomnosť otázky 21. storočia: ako sa vyrovnať s diverzitou aj identitou zároveň, a neprepadnúť pritom starým resentimentom?

Prednášať bude vizuálny umelec, kurátor, autor a prekladateľ Robo Švarc.

Počas prednáškového bloku plánujeme krátke pauzy. 

Lístky na prednášku: 8€ / 6€ (zľavnený)

Lístky kúpite TU.

Fotografie s povolením © Gintersdorfer/Klaßen


10. november 2023
piatok - 19:00
divadlo – repríza

"STVORITEĽ"

Divadelná, činoherno-bábková komédia inšpirovaná dielom Adam stvoriteľ od bratov Čapkových.

Hlavná postava sa svojvoľne nominuje do roly Boha, ktorý odsúdi svet k zániku. Po jeho zničení sa pokúsi na troskách starého sveta vytvoriť nový dokonalý svet.

Aj dnes sú nám podsúvané prostredníctvom rôznych médií šablóny ideálov. Je však možné nájsť a vytvoriť ideál múdrosti, morálnosti, esenciálnej dokonalosti bytostí a spoločnosti?

Na túto odpoveď hľadajú tvorcovia otázku na mieste, kde už nič nie je tak, ako bolo. „Vitajte na konci sveta!“

Tvorivý tím: Mária Jurányiová, Lukáš Jurko, Róbert Máťuš, Miriam Horňáková

Účinkujú: Mária Jurányiová, Lukáš Jurko, Róbert Máťuš

Scénografia: Miriam Horňáková

Dĺžka predstavenia je cca. 60 minút. Vhodné pre divákov a diváčky od 16 rokov.

Projekt vznikol vďaka podpore výzvy MLIEČNE ZUBY.

Lískty za 7€ / 5€, dostupné cez odkaz TU.


11. november 2023
sobota - 19:00
divadlo

SEN O PRALESE

Korene&Kosti

Inšpiráciou pre inscenáciu Sen o pralese je kniha Felixa Saltena Bambi, lesný príbeh napísaná v roku 1923. Salten bol rakúsko-uhorským spisovateľom židovského pôvodu žijúci vo Viedni.

Motív zabíjania a strachu je v príbehu výrazným prvkom, z čoho môžeme usúdiť, že kniha bola silne inšpirovaná zhoršujúcou sa politickou situáciou, silnejúcim antisemitizmom a vojnovým konfliktom.

V roku 1935 bol Bambi, lesný príbeh na zozname literatúry zakázanej nacistami. Tento fakt z dnešnej perspektívy umocňuje politickú alegóriu zobrazenú prostredníctvom útlaku sveta prírody a bezmocných zvierat.  Zabíjame zvieratá v presvedčení, že nemajú právo na vlastný život a necítia utrpenie, pričom zabúdame, že my sami sme súčasťou živočíšnej ríše.

Lov divokej zveri je dnes koníčkom ľudí, ktorí sa legálne dopúšťajú bezprávia. Súhlasíme s tým, hoci hlboko vo vnútri cítime, že zabíjanie (zvierat) nie je morálne a že zabíjaním prekračujeme základné etické princípy. Ak sa dokážeme pozrieť na svet ako na živý, prepojený a vzájomne závislý, ocitneme sa uprostred sveta, o ktorom snívame.

Stačí sa prebudiť z egocentrického sna a prestať sa stotožňovať s iluzórnym pocitom odlúčenia od zvyšku sveta. Len ľudia môžu vytvoriť skutočne spravodlivý a súcitný svet. Len ľudia môžu zastaviť zabíjanie zvierat pre šport. Len ľudia môžu prestať zabíjať jeden druhého vo vojnách. Je to jediný spôsob.

„(…)Od nepamäti nás vraždí, nás všetkých, naše sestry, naše matky, našich bratov! Odkedy sme na svete, nedopraje nám pokoja, zabíja nás, kde sa ukážeme. A potom sa s ním máme zmieriť? Aká hlúposť! ​Zmierenie nie je hlúposť, zmierenie musí prísť (…)” 
F. Salten

Tvorivý tím:

Réžia, preklad, scenár a dramaturgia: Joanna Maria Gierdal,
scéna, bábky, kostýmy a svetelný dizajn: Laura Černáková,
účinkujú: Ondrej  Gajdoš, Mário Houdek, Ivana Lechmanová, Dávid Selecký, Naďa Balacenková.

Fotografie: Rafał Skwarek.

 

Lístky: 8€/6€ (zľavnený)

Lístky kúpite TU.

Lístky na mieste: 10€/8€ (zľavnený)

Inscenácia vznikla v roku 2022 na pôde Katedry bábkarskej tvorby, VŠMU v Bratislave.

Predstavenie získalo na nesúťažnom Medzinárodnom festivale vysokých bábkarských škôl Lalkanielaka 2022 v Białymstoku mimoriadne ocenenia – Diplom ZASPu – Zväzu poľských dramatických umelcov a Čestný diplom POLUNIMA Poľského centra UNIMA za nezvyčajné, originálne a dojemné predstavenie.

Projekt podporila Nadácia mesta Bratislavy.


14. november 2023
utorok - 19:00
tanečno-divadelný projekt

Zmätení pod koberec

Noir Dance Company


Panelák. Bytovka. Jedna z mnohých, takmer navlas rovnakých. Vzorka sveta, mikrokozmos. Nahromadenie ľudských osudov. Šesť bytov, dvanásť postáv, spletenec vzťahov, navonok fungujúcich. Niektorí v nich iba prežívajú, utopení v každodennosti, iní ich reflektujú, pozorujú... ale čo ak je tu niekto, kto sleduje všetkých? Kto vidí do vnútra jednotlivých obyvateľov? Čo sa skrýva pod povrchom? Kto vie, čo je zametené pod kobercom?
Tanečno-divadelná inscenácia Zmätení pod koberec zobrazuje prostredie deformovaných medziľudských vzťahov, v ktorých dominujú fenomény závislosti a manipulácie. Vykresľuje ich ničivý dopad na nás všetkých, rozvrat rodiny, priateľstva, frustráciu jednotlivcov a ich neschopnosť úniku zo životnej situácie.

Réžia: Martin Miklošovič, Katarína Jungová, Dominika Malenovská

Dramaturgia: Katarína Jungová, Martin Miklošovič

Choreografia: Dominika Malenovská

Hudba: Miroslav Lach

Kostýmy: Radovan Molec

Produkcia: Lucie Solanská

Účinkujú: Lujza Spáčilová, Stanislav Stanek, Lucia Spiššáková, Lucie Solanská, Dominika Horváthová, Melánia Ondrejčíková, Nikola Kozáková, Tamara Volná, Dominika Malenovská, Jana Urbanová, Sophie Pascoe, Sára Zábrženská a alternácie: Soňa Zajícová, Silvia Mihelová, Adriana Labjaková, Valerie Nedobová

Hlasová interpretácia: Filip Pavuk

Grafický design: Jozef Mnich

Vstupné: 7€ / 5€ (zľavnený)

Lístky kúpite TU.

Predstavenie nie je vhodné pre osoby mladšie ako 15 rokov.


15. november 2023
streda - 09:30
konferencia

16. november 2023
štvrtok - 09:30
konferencia

Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky alebo Ako sme sa hľadali

Dňa 1. januára 1993 začalo Slovensko budovať nielen vlastný štát, ale viesť aj vlastnú a zvrchovanú kultúrnu politiku, a to na všetkých úrovniach – od organizačnej, ekonomickej, legislatívnej až po rozvoj divadelnej siete a samotnú divadelnú tvorbu. Témy dvojdňovej konferencie sa zameriavajú na kultúrno-spoločenské i organizačné zmeny v divadlách, rozvoj prezentácie divadiel doma a v zahraničí a filozofické východiská pri formovaní umeleckých výpovedí.

Moderátormi konferencie budú Michaela Mojžišová a Peter Himič.

Vstup na základe registrácie cez daria.feherova@theatre.sk


18. november 2023
sobota - 16:00
Noc divadiel 2023 - performatívna inštalácia

18. november 2023
sobota - 19:00
Noc divadiel 2023 - performatívna inštalácia

18. november 2023
sobota - 22:00
Noc divadiel 2023 - performatívna inštalácia

Carry

Radical Empathy

Čo všetko možno vyjadriť telom a čo všetko sa tela týka? Performatívna inštalácia Tomáša Danielisa sa venuje aktuálnym otázkam, zaoberajúcim sa telesnosťou najmä v súvislosti so ženami a ich postavením v spoločnosti. Carry – umenie hľadí do zrkadla a stráca svoje pozlátko. Telo na pozretie, telo v práci, telo na vlastnenie, telo ako odraz, telo ako obraz... Umelci zoskupenia Radical Empathy sa ponárajú do hlbín neistého a komplikovaného postavenia žien v súčasnej spoločnosti v jej kultúrnych (i historických) rámcoch.

Projekt podporila Nadácia mesta Bratislavy.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Réžia, choreografia, vizuál a technológia: Tomáš Danielis
Choreografia a interpretácia: Agathe Tarillon
Kostým: Lenka Sršnová – LS.
Hudba: Ľubomír Panák – Drakh
Choreografia: Flavia Dule, Meggie Blackschyn
Technika: Juraj Čech
Produkcia: FEYNMEN

Vstupenky na celý program Noci divadiel v Štúdiu 12.

Vstupenky na podujatie CARRY


18. november 2023
sobota - 17:00
Noc divadiel 2023 - inscenované čítanie

Mečiar

Divadlo GUnaGU a Štúdio 12

„Politik V. M. je najkontroverznejšia osobnosť moderných slovenských dejín, muž, ktorého vláda spoluorganizovala nielen bezprecedentnú lúpež národného majetku menom privatizácia, ale aj rozdelila spoločnosť na dva nezmieriteľné tábory – čo cítime dodnes – a bola zodpovedná za kriminálnu spoluprácu tajnej služby s mafiou, za únosy aj vraždy. Všetkému v pozadí bol prítomný on ako predseda vlády a predseda HZDS a hoci mu nikto priamu vinu nikdy nedokázal, morálnu zodpovednosť za devastáciu vtedajšieho Slovenska bude niesť na veky vekov, amen.“
Viliam Klimáček

Autor a réžia: Viliam Klimáček
Účinkujú: Kamila Magálová, Viktor Horján, Darina Abrahámová, David Hartl, Martin Hronský, Marta Maťová, Viliam Klimáček
Živá hudba: Slavo Solovic

Projekt vznikol v rámci spolupráce Divadla GUnaGU a Štúdia 12.

Vstupenky na celý program Noci divadiel v Štúdiu 12.

Vstupenky na podujatie MEČIAR.


18. november 2023
sobota - 20:30
Noc divadiel 2023 - hudba

Šansónový koncert so Stanislavou Spišiakovou

Stanislava Spišiaková predstavuje novú tvár šansónu na Slovensku a v Česku. Záleží jej na tom aby jej piesne mali výpovednú hodnotu, preto veľký dôraz kladie na zmyselnosť textu, ktorý si spoločne s hudbou tvorí sama. Na koncerte v Štúdiu 12 sa okrem vlastných skladieb predstaví aj s výberom slovenských a českých šansónových piesní.

Spev: Stanislava Spišiaková
Klavír: Štefan Palfi

Vstupenky na celý program Noci divadiel v Štúdiu 12. 

Vstupenky na koncert


24. november 2023
piatok - 20:00
hudba

ERØ & NØIR

Erik Žigmund a Štúdio 12 Vás pozývajú na koncert, na ktorom zaznejú skladby z druhého ERØvho albumu Child ale aj z prvého albumu Utópia.

Budete môcť zažiť jedinečný zážitok so všetkými členmi zoskupenia ERØ (Erik Žigmund - gitara a spev, Mirka Čonková - husle a cajon, Oliver Kucharovič - basgitara) vrátane Dominiky Malenovskej a ďalšími tanečníčkami z NØIR Dance Company.

Tešíme sa na vás. 

---------------

Tvorivý tím : 

Erik Žigmund - gitara a spev, 

Miroslava Čonková - husle a cajon,

Oliver Kucharovič - basfitara,

a NØIR Dance Company (Dominika Malenovská, Stanislav Stanek, Nikola Kozáková, Katarína Jungová a Melánia Ondrejčíková). 

---------------

ERØ je spevák, gitarista a songwriter žijúci v Bratislave. Svoje gitarové zručnosti nadobudol na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

V jeho tvorbe spája prvky viacerých žánrov ale predovšetkým soul, jazz, r’n’b alebo folk. V hudbe sa inšpiroval viacerými uznávanými umelcami ako napríklad Amy Winehouse, Jorja Smith, Beatles, Radiohead alebo Jaro Filip. Na konte má spolupráce s umelcami - Jana Kirschner, Nora Ibsenová, Oliver Kucharovič, Michal Cálik a ďalší.

ERØvi sa podarilo získať prvé miesto na Demovnici rádia FM a Cenu za muzikálny výkon v súťaži Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2019 bol účastníkom na festivale TAKT v Novom Sade (Srbsko). Zatiaľ vydal 3 single – Naspäť tam, Bez slov, Silence. V júli 2021 pokrstil svoj debutový album s názvom Utópia a v marci 2023 vydal druhý album s názvom Child. Tento rok vystúpil aj na festivale Pohoda.

---------------

VSTUPNÉ V PREDPREDAJI: 10 € 

Lístky kúpite TU.

VSTUPNÉ NA MIESTE: 12 €