Január

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

najbližšie podujatie:

Alfred Jarry: Kráľ Ubu

 

Prednáška pre stredoškolských študentov a študentky o východiskách, podobách a rôznych interpretáciách škandalóznej hry slávneho francúzskeho dramatika a jej inscenačnej tradícii na Slovensku.
Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe – Classics in the graphic novel, na ktorom spolupracuje Divadelný ústav so Slovinským divadelným inštitútom z Ľubľany a Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského z Varšavy. Projekt je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

Prednáša: Maximilián Alexander Sobek

filtrovať podľa kategórií

17. január 2023
utorok - 19:00
diskusia

Umením do sveta

ONLINE


O umení a cestovaní prakticky aj teoreticky.
V najnovšej časti diskusného cyklu Umením do sveta upriamime pozornosť na slovenského umelca pôsobiaceho v Českej republike, ktorý založil jeden z najúspešnejších divadelných súborov súčasnosti.
Vypočujte si inšpiratívny príbeh oceňovaného slovenského režiséra a choreografa, zakladateľa a umeleckého riaditeľa medzinárodného súboru Farma v jeskyni, Viliama Dočolomanského, ktorý vďaka umeniu prekročil hranice rôznych divadelných kultúr.

Účinkujú: Viliam Dočolomanský, Marek Godovič, Anna Šoltýsová

---

Do diskusie sa môžete zapojiť on-line cez YouTube kanál Štúdia 12. Link do diskusie TU.


26. január 2023
štvrtok - 11:00
diskusia s prezentáciou

Vzdelávanie divadlom


Diskusia o využití vzdelávacieho potenciálu divadla a možnostiach užšieho prepojenia divadiel so školami. Hostkou podujatia je Anna Stránská, intendantka HaDivadla, scény Centra experimentálneho divadla v Brne, ktorá predstaví vzdelávací program svojho divadla a úspešný medzidivadelný projekt Klub mladých diváků Brno.

 

V divadle si žiaci a študenti formujú svoju kultúrnu gramotnosť, ale aj kritické myslenie a občianske postoje. Divadlo však môže byť aj tvorcom zážitkového vzdelávania. Čo môže v tomto smere ponúknuť, aké formy programov a aktivít? Chodia dnes mladí ľudia do divadla zriedkavejšie?

Ako zabezpečiť všetkým deťom a mládeži rovnaký prístup k pravidelnému kontaktu s umením a divadlom, tak ako ho deklaruje Soulský program, ktorý prijalo v roku 2010 na svetovej konferencii UNESCO aj Slovensko?

V septembri 2022 vznikla na pôde medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica Iniciatíva BB22 ako výsledok diskusie o využití vzdelávacieho potenciálu divadla a o možnostiach užšieho prepojenia divadiel a kultúrnych inštitúcií so školami. Podarí sa jej rozhýbať siločiary medzi kultúrou a školstvom?

 

Moderuje:

Iveta Škripková, riaditeľka a dramaturgička Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici (Iniciatíva BB22)

Diskutujú:

Mário Drgoňa, lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave

Ivica Franeková, koordinátorka projektov pre deti a mládež v Divadle Jána Palárika v Trnave

Milan Zvada, riaditeľ a dramaturg Centra nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici

Hostka:

Anna Stránská, intendantka HaDivadla v Brne

 

Vzdelávanie divadlom v HaDivadle a Klub mladých diváků Brno

„Čím vším může být dnes divadlo? Co nám nabízí prostor kulturní instituce? Co všechno se můžeme skrz divadlo naučit o sobě samých, druhých, o společnosti? HaDivadlo se nebojí experimentovat ani ve svých doprovodných aktivitách a tak připravuje divácká ladění, senior kavárny nebo rozličné programy pro školy. Jak udělat divadlo ,trendy‘ pro mladé dospělé? Cesta mezidivadelního Klubu mladých diváků Brno. Divadlo jako poznávání a setkávání. Divadlo jako cesta k pochopení. Divadlo jako síla okamžiku a příběhu.“

Anna Stránská, intendantka HaDivadla, zakladateľka Klubu mladých diváků Brno

 

Anna Stránská (*1991, Uherské Hradiště) je kultúrna manažérka. Absolvovala odbor divadelného manažérstva na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Od roku 2016 pôsobí vo vedení HaDivadla, scény Centra experimentálneho divadla, najprv na pozícii produkcie a PR, a od roku 2018 ako intendantka. V roku 2019 založila medzidivadelný Klub mladých diváků Brno. Dlhodobo spolupracuje pri realizácii festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště. Je predsedníčkou spolku Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.

VSTUP VOĽNÝ.