Máj

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

najbližšie podujatie:

Jedna nestačí (premiéra)

Hľadanie šťastia jedného muža, ktorý sa svoj pokojný a stereotypný život rozhodol zo dňa na deň vymeniť za neistú kariéru, potoky alkoholu, ľahké … i tažké ženy. Predstava však býva často na hony vzdialená realite a sny o neviazanom, vášnivom živote sa stávajú nočnou morou každého jeho dňa. "Jedna nestačí" v prípade hlavného protagonistu totiž neplatí len o ženách ale aj o fľaškách s chľastom.

Tragikomédia Jedna nestačí vznikla na podnet hereckého obsadenia inscenácie. Námetom boli súčasné témy toxických vzťahov nielen u partnerov navzájom, ale aj k sebe samému, hľadanie dokonalého partnera, archetyp zlého chlapca, hranice morálky, honba za niečím lepším. Pri honbe za "lepším" životom však hlavná postava stráca hranice. Respektíve už ani nevie, kde sú hranice dobrého a spokojného života. Dobrého a spokojného človeka?

Čo je normálne? Každý máme vlastnú predstavu normálnosti!

----
Do dialogickej, textovej podoby námet spracovala a zrežírovala Zuzana Dovičáková. O hudobnú zložku a choreografiu sa postarala Barbora Repková, ktorá v inscenácii i vystupuje.

Réžia, text: Zuzana Dovičáková
Obsadenie: Barbora Repková, Lukáš Takáč
Hudba, choreografia: Barbora Repková

Vhodné pre osoby staršie ako 18 rokov.

---

Vstupné: 8€/6€ (zľavnené)

Vstupné preklikom na odkaz TU

---

Za podporu ďakujeme Tabačke Kulturfabrik v Košiciach a košickému Výmenníku Štítová.

filtrovať podľa kategórií

14. máj 2024
utorok - 15:00
Festival Nová dráma/New Drama 2024

NICE TO MEET YOU

Stretnutie zahraničných hostí s predstaviteľmi divadiel z hlavného programu

Festival vytvára priestor na stretnutie slovenských tvorcov s reprezentantmi zahraničných divadiel a festivalov formou malého trhu v Štúdiu 12. Slovenskí divadelníci môžu prezentovať nielen inscenácie súťažného programu, ale aj aktuálnu tvorbu a dramaturgické smerovanie svojho divadla, nájsť potenciálnych zahraničných partnerov či otvoriť možnosť zahraničnej spolupráce. Komunikácia prebieha v anglickom jazyku.


15. máj 2024
streda - 10:00
Festival Nová dráma/New Drama 2024

STRETNUTIE RIADITELIEK A RIADITEĽOV SLOVENSKÝCH FESTIVALOV

Iniciačné stretnutie predstaviteľov a predstaviteliek divadelných, tanečných, bábkarských a performatívnych festivalov na Slovensku, ktorého cieľom je výmena skúseností, nadviazanie partnerstiev a vytvorenie nových spoluprác aj s medzinárodným presahom.


15. máj 2024
streda - 13:30
Festival Nová dráma/New Drama 2024

THEORY EVENT: FOCUS TURECKO

Prednáška o súčasnej tureckej dráme a divadle, ktorú budú viesť teatrologička Handan Salta a prekladateľka a režisérka Senem Cevher. 

Podujatie bude spojené so slávnostnou prezentáciou publikácie Turecká dráma, ktorú pri tejto príležitosti v edícii Nová dráma/New Drama vydáva Divadelný ústav.

Handan Salta (PhD) pôsobila ako akademička na pôde viacerých univerzít, v súčasnosti sa zaoberá kritikou, prekladateľstvom a autorskou tvorbou. Pracuje na nezávislých projektoch v rôznych oblastiach performancie, vrátane kreatívneho písania, divadla pre deti či napríklad podcastov. Je spoluzakladateľkou iniciatívy Kritik Kolektif, ktorej cieľom je vytvárať kolektívne produkcie v oblasti kritiky divadla; prvá kniha kolektívu bola publikovaná v roku 2022. Stála pri zrode TheatreIST, ďalšieho kolektívu, ktorého cieľom je zviditeľniť nezávislé divadlá v Istanbule na medzinárodnej úrovni. TheatreIST uskutočnil svoj prvý Showcase v roku 2022 a následne začal realizovať prekladateľský projekt so slovensko-tureckými dramatikmi.

Viac o zbierke TURECKÁ DRÁMA:

Elif Ongan Tekçe                   Zabudnuté                              

Ali Cüneyd Kılcıoğlu             Múzeum vojny

Ahmet Sami Özbudak           Stopa                                                 

Preložili Jana Juráňová, Zuzana Procházková, Zuzana Vajdičková.

Tri hry zaradené do tohto výberu reagujú na dianie v tureckej spoločnosti posledného storočia. Prinášajú príbehy o zrade, hriechu, krutosti, zrážkach na rôznej úrovni, otvárajú etnické, náboženské a rodové otázky či otázky osobného i spoločenského svedomia s úsilím poučiť sa z chýb a nezabúdať na minulé. Všetky sa odohrávajú v uzavretom priestore a rozprávajú o tom, že nastal čas načúvať, ako sa mení tento svet, ako sa v ňom odtláčajú rôzne presvedčenia, hospodárska realita, migrácia, otázky rodu a alarmujúci hlas prírody. Sú o hľadaní zmyslu vo svete, v ktorom síce mnohé stratilo svoj význam, avšak nádej nachádzať cesty, po ktorých možno kráčať zoči-voči neistej budúcnosti, je v hrách zjavne prítomná.

Odbornú štúdiu Ako sa vyrovnávame s minulosťou? Tri súčasné hry nezávislých tureckých divadiel napísala Handan Salta, turecká teatrologička a autorka.

Medailóny dramatikov, poznámky, vysvetlivky k hrám napísala Juliana Beňová.

Grafický dizajn a zalomenie: Toto! je štúdio (Mária Rojko)

Edícia Nová dráma/New Drama
Divadelný ústav, Bratislava
2024

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE


16. máj 2024
štvrtok - 09:30
Festival Nová dráma/New Drama 2024

17. máj 2024
piatok - 09:30
Festival Nová dráma/New Drama 2024

FILANTROPIA V PERFORMATÍVNOM UMENÍ

Medzinárodná konferencia

Zámer a hlavná téma konferencie

Umenie reflektuje minulosť a súčasnosť, anticipuje budúcnosť, má schopnosť meniť svet k lepšiemu. Divadelní umelci ako známe a rešpektované osobnosti majú možnosť ovplyvniť a motivovať verejnosť, aby uvažovala o pozitívach, ktoré prináša do ich života scénické umenie, či už kvalitný dramatický text, alebo mimoriadny inscenačný počin. Na druhej strane dokážu motivovať verejnosť a zapojiť spoluobčanov do spoločensky prospešných aktivít. Spomeňme si na nedávnu pandémiu covid-19, či na pretrvávajúcu vojnu na Ukrajine. Boli to  práve umelci, ktorí sa vďaka verejnej mediálnej prítomnosti, stali neoficiálnymi hovorcami organizácií, ktoré vyzývali občanov k aktivizmu. Herci a herečky sú často dobrovoľnými tvárami neziskových organizácií pomáhajúcich ľudom s hendikepmi, bez domova, zúčastňujú sa rôznych aktivít, vzdelávacích stretnutí a charitatívnych podujatí.

Byť súčasťou kreatívneho priemyslu, výkonným umelcom, odborníkom v oblasti výtvarného, hudobného, filmového či performatívneho umenia, sa však často vníma ako činnosť nad rámec plateného zamestnania, ako láskavé zdieľanie svojho talentu a vedomostí s verejnosťou a preto dnes mnohé divadelné združenia čelia finančnej kríze..

Aké formy „dobra“ dokáže v sebe abstrahovať scénické umenie? Aká cesta vedie od umeleckého diela k umeleckému aktivizmu? A aké je dnes postavenie umelca?

Tematické okruhy

Medzinárodná konferencia na tému filantropie v performatívnom umení chce otvoriť tému z viacerých perspektív. Privítame príspevky na tému humanitných divadelných inscenácií, akcií a intervencií, divadelného umelca ako aktivistu a dobrovoľníka, ale aj opačný pohľad a pozitívne príklady z praxe umeleckej filantropie, sponzorských a donorských aktivít a organizácií podporujúcich umenie:

  •   Divadelná humanitárna prax,
  •   Divadlo a dráma ako nástroj humanitárnej praxe,
  •   Umenie v službách charity,
  •   Podpora umenia ako spoločenská prestíž,
  •   Formy súkromného financovania umeleckých aktivít,
  •   Sponzorský zákon,
  •   Vplyvná osobnosť ako donor a filantrop,
  •   Štatút umelca – ako si zabezpečiť dôstojné živobytie,
  •   Práca v umení – dobrovoľnícka aktivita alebo skutočné zamestnanie?,
  •   Formy štátnej podpory a ochrany profesionálneho umelca.

Vedecký výbor konferencie

prof. PhDr. Nadežda Lindovská. PhD., Katedra divadelných štúdií Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., Centrum výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného stavu v Bratislave

Mgr. Zuzana Ivašková, strategička a manažérka v oblasti kultúry

Predbežný zoznam rečníkov*čok a témy:

ŠTVRTOK (od 9.00 do 15.30 hod)

keynote speaker – Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra Banky

Lim, Benny (Čína): Umenie sponzorstva: Ako sa zorientovať v mocenských vzťahoch medzi korporátnymi sponzormi a malými organizáciami scénického umenia

Michalovič, Peter (Slovensko): Performatívne umenie - estetika verzus anestetika

Babiak, Michal (Slovensko): Problematika dobra a filantropie v slovenskej romantickej dráme

Al-Mathabi, Hayel Ali Ahmed (Jemen): Úloha umelca pri vytváraní povedomia o humanitárnych otázkach a charitatívnej činnosti pre humanitárne organizácie. (arabská skúsenosť ako príklad)

Sendetskyy, Andriy (Ukrajina): Inklúzia v divadelnej praxi ako forma kultúrneho dialógu (na príklade medzinárodného charitatívneho festivalu “KAZ.KAR.“)

Prashanth, Arunthavanthan (Srí Lanka): Sila divadla v procese posilňovania sociálnych skupín: Štúdia o práci divadelného súboru Arangalaya Freedom Theater

Dutt, Bishnupriya (India):  Protesty, performancie a solidarita: Výzvy populistickému komunitarianizmu

Denci, Michal (Slovensko): Commedia dell’arte – profesionalizácia divadelníkov a ich pozícia v modernej spoločnosti

Molnár, Jakub (Slovensko): Prvotné zápasy o status umelca v slovenskom divadelníctve (1850 - 1922)

Ene, Georgiana (Rumunsko): Význam obchodnej značky hercov pri filantropických aktivitách

PIATOK (od 9.00 do 12.30 hod.)

Gluhovic, Milija (UK/Srbsko): Divadlo, migrácia a humanitárna prax na Balkáne

Nilakantan Mehta, Gouri (India): Akty starostlivosti počas zamaskovanej slobody: Zrod nových umeleckých stratégií počas pandémie

Uherová, Naďa (Slovensko): Divadlo a dráma ako nástroj humanitárnej praxe

Rine, Natalie (USA): Fiškálna spolupráca ako urgentná umelecká a humanitárna prax v kontexte medzinárodného prezentačného modelu

Tomps, Katarina (Estónsko): Umenie v službách charity: Ako sa obhájiť v ťažkých časoch?

Švarc, Robo (Slovensko): Umenie vyjednávania. Po stopách ideologických momentov v klimatickej debate

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE


17. máj 2024
piatok - 14:30
Festival Nová dráma/New Drama 2024

NOVÁ DRÁMA – NOVÉ IMPULZY

Prezentácia zahraničných festivalov

Prezentácia festivalu HIGH FEST. Jeho zakladateľ a člen tohtoročnej odbornej poroty ND 2024 Artur Ghukasyan predstaví medzinárodný festival múzických umení, ktorý vedie.

Prečo je HIGH FEST vlajkovou loďou arménskych festivalov? Kde je rovnováha vo financovaní kultúry vládou, samosprávou, sponzorstvom a filantropiou? Aké výzvy prekonal HIGH FEST za 20 rokov a ako čelí výzvam súčasnosti? O tom všetkom budeme hovoriť  počas prezentácie festivalu HIGH FEST s jeho zakladateľom Arturom Ghukasyanom.  Založil ho a riadi od roku 2003.

BIO: A. Ghukasyan študoval herectvo v Jerevane, kultúrny manažment a kultúrnu politiku na London City University (1998), Amsterdam University (1999) a Academy of Arts Management and Media v Salzburgu (2001). Od roku 2006 je hosťujúcim profesorom na London Metropolitan University a od roku 2011 vedie oddelenia manažmentu umenia a kultúrnej politiky na Štátnom inštitúte divadla a filmu v Jerevane. Od roku 2012 organizuje aj HIGH STREET (International Outdoor Theatre and Circus Festival) v mnohých krajinách. Prezident Zväzu arménskych hercov a prezident Arménskeho národného centra ASSITEJ.

Prezentácia gruzínskeho festivalu Tbilisi International Festival of Theatre. O výzvach, cieľoch a smerovaní divadelného festivalu bude hovoriť manažérka medzinárodných projektov Nutsa Burjanadze, ktorá je členkou festivalového tímu od roku 2010.

Organizuje jedno z najväčších kultúrnych podujatí na Kaukaze. Programová dramaturgia pracuje v dvoch hlavných sekciách: prezentácia zahraničných produkcií lokálnemu publiku a showcase gruzínskej tvorby medzinárodným hosťom.  Festival dáva šancu aj mladým, vzdeláva a podporuje výskum. Nutsa Burjanadze bude hovoriť o tom, ako medzinárodný festival zvyšuje záujem o Tbilisi, turizmus, kreatívny priemysel doma aj o export domácej produkcie do zahraničia.

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE


18. máj 2024
sobota - 12:30
Festival Nová dráma/New Drama 2024

18. máj 2024
sobota - 12:30
Festival Nová dráma/New Drama 2024

DISKUSIA S DRAMATURGICKOU RADOU - ZRUŠENÉ

Divadlo v čase neistoty

Diskusia s dramaturgickou radou festivalu o súťažných inscenáciách a témach, ktoré rezonovali na slovenskej divadelnej scéne za uplynulý rok.

(Tlmočené do angličtiny.)

MgA. Marek Godovič, PhD.

Je absolventom Vysokej školy múzických umení v odbore divadelná veda a polonistika a Filmovej a televíznej fakulty AMU v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných, tanečných a rozhlasových inscenáciách. Poviedky a drámy publikoval vo viacerých zborníkoch, recenzie, kritiky, štúdie a rozhlasové hry v RTVS, Českom rozhlase, divadelných periodikách a publikáciách. Zameriava sa na súčasné divadlo, drámu a tanec. V súčasnosti pôsobí ako odborný pracovník v Divadelnom ústave. Je členom redakčnej rady časopisu Tanec a externe prednáša poľské divadlo na DF VŠMU.

Mgr. Diana Pavlačková, PhD.

Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií Vysokej školy múzických umení. Pracovala v Divadelnom ústave v Centre výskumu divadla a v súčasnosti pôsobí ako šéfredaktorka časopisu kød – konkrétne ø divadle. Zároveň je členkou kultúrneho spolku MLOKi a bývalou redaktorkou internetového časopisu mloki.sk. Venuje sa reflexii divadelného umenia a príležitostne aj súčasného tanca. Pravidelne prispieva recenziami do rôznych periodík a zúčastňuje sa na festivaloch ako členka redakcií festivalových denníkov.

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD. 

Absolvovala štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení, doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť a postgraduálne štúdium na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa divadelnej kritike, publicistike a dramaturgii, aktívne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných odborných podujatiach, konferenciách a festivaloch. Zameriava sa na súčasnú slovenskú dramatiku, tendencie a nové smery v inscenovaní, ako historička skúma najmä osobnosti slovenskej divadelnej réžie. Je autorkou viacerých štúdií a spoluautorkou monografií a publikácií. Pracuje v Divadelnom ústave, od roku 2022 ako vedúca Centra výskumu a vzdelávania v divadle.