September

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

najbližšie podujatie:

"STVORITEĽ"

Divadelná, činoherno-bábková komédia inšpirovaná dielom Adam stvoriteľ od bratov Čapkových.

Hlavná postava sa svojvoľne nominuje do roly Boha, ktorý odsúdi svet k zániku. Po jeho zničení sa pokúsi na troskách starého sveta vytvoriť nový dokonalý svet.

Aj dnes sú nám podsúvané prostredníctvom rôznych médií šablóny ideálov. Je však možné nájsť a vytvoriť ideál múdrosti, morálnosti, esenciálnej dokonalosti bytostí a spoločnosti?

Na túto odpoveď hľadajú tvorcovia otázku na mieste, kde už nič nie je tak, ako bolo. „Vitajte na konci sveta!“

Tvorivý tím: Mária Jurányiová, Lukáš Jurko, Róbert Máťuš, Miriam Horňáková

Účinkujú: Mária Jurányiová, Lukáš Jurko, Róbert Máťuš

Scénografia: Miriam Horňáková

Dĺžka predstavenia je cca. 60 minút. Vhodné pre divákov a diváčky od 16 rokov.

Projekt vznikol vďaka podpore výzvy MLIEČNE ZUBY.

Lískty za 7€ / 5€, dostupné cez odkaz TU.

filtrovať podľa kategórií

07. september 2023
štvrtok - 19:00
tanec

"Survivor syndrome"


"Survivor syndrome" je intenzívne sólové predstavenie Mariie Kondratievovej, ukrajinskej tanečnice, performerky a učiteľky súčasného tanca.
Toto konceptuálne dielo je inšpirované osobnou skúsenosťou Mariie ako čerstvej mamy, ktorá spolu s trojmesačným bábätkom musela utiecť pred vojnou na Ukrajine. Premiéra predstavenia je dôkazom Mariinej odolnosti a výsledkom jej „syndrómu preživšieho“.

Prostredníctvom pohybového jazyka a podmanivej javiskovej prítomnosti sa Mariia delí o svoje skúsenosti s publikom. Jej potreba rozprávať sa s divákom je evidentná počas celého predstavenia a  svoj príbeh komunikuje prostredníctvom metaforického jazyka umenia. Predstavenie podnecuje k úvahám o tom, že v 21. storočí nemôže byť vojna prostriedkom na riešenie čohokoľvek,   aj o flagrantnej/očividnej zastaranosti myšlienky násilného zaberania cudzích území a vnucovania vlastných pravidiel iným ľuďom. Mariia zdôrazňuje dôležitosť vytvárania mierovej budúcnosti pre ďalšiu generáciu.

"Survivor syndrome" je pozoruhodná inscenácia, ktorá prezentuje Mariin talent ako tanečnice a jej schopnosť využiť umenie ako médium na vyjadrenie svojho posolstva. Viera vo svetlo vyžaruje z každého jej pohybu a ponúka publiku silný zážitok.

---

IDEA/TANEC: Mariia Kondratieva

HUDBA: Katya Chilly 

DRAMATURGIA: Monika Jasinskaite, Mariia Kondratieva

“Predstavenie je výstupom rezidencie umelkyne Mariie Kondratievovej v rámci programu Dare & Care” 

Spoluorganizátori:

Telocvičňa - Rezidenčné centrum pre tanec 

PLAST - Platforma pre súčasný tanec 

Projekt Residance 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

VSTUPNÉ: 5€/3€ (zľavnený)ENGLISH:
"Survivor syndrome" is a powerful solo performance by Mariia Kondratieva, a Ukrainian dancer, performer, and contemporary dance teacher. This conceptual work is inspired by Mariia's own experience as a fresh mom, who, along with her three-month-old baby, had to flee from the war in Ukraine. The premiere of the performance is a testament to Mariia's resilience and the result of her "survivor syndrome".

Through the language of body movements and a captivating stage presence, Mariia shares her experience with the audience. Her need to talk with the viewer is evident throughout the performance, as she communicates her story through the metaphorical language of art. The performance prompts reflection on the impossibility of using war as a means of solving anything in the 21st century, the flagrant non-modernity of the idea of forcefully seizing foreign lands and imposing one's rules on other people. Maria emphasizes the importance of creating a peaceful future for the next generation.

"Survivor syndrome" is a remarkable performance that showcases Mariia's talent as a dancer and her ability to use art as a medium to convey her message. Her belief in light shines through in her every move, as she leaves the audience with a powerful experience.

---

IDEA/DANCE: Mariia Kondratieva

MUSIC: Katya Chilly 

DRAMATURGY: Monika Jasinskaite, Mariia Kondratieva

"The performance is an outcome of artist Maria Kondratieva's residency within the Dare & Care programme"

PARTNERS:

Telocvičňa - Rezidenčné centrum pre tanec/Dance Residencies Centre 

PLAST - Platforma pre súčasný tanec/Contemporary Dance Platform 

Project The Residance 2023 is supported from public funds by Fond na podporu umenia.

TICKETS: 5€/3€ (reduced)

plast.dance/index.php?lang=sk


13. september 2023
streda - 19:00
divadlo - repríza – repríza

Ich habe genug/Už stačí

Johann Sebastian Bach / Hermann Hesse


Ich habe genug/ Už stačí je  divadelným projektom, ktorého cieľom je prispieť k diskusii o rovnosti a tolerancii medzi ľuďmi. Rovnomenná Bachova kantáta predstavuje v inscenácii ostrý kontrast k spoločenskej realite LGBTI ľudí na Slovensku. Duchovný text sa tu dostáva do vyjadrenia pokrytectva a strachu, zároveň túžby a prijatia.  Kantáta v spojení s textami Hermanna Hesseho sa v inscenácii stáva nahliadnutím do prežívania homosexuálne orientovaného človeka.  Je tu Bachovo dielo zdanlivou estetizujúcou nádherou, ktorá ostáva iba formou na prekrytie pochýb, strachu alebo nedôvery? Je táto hudba nadčasovej kvality už iba vyprázdnenou modlitbou, ktorá reprezentuje len skladateľovo majstrovstvo? Dokáže divák zažiť novú kvalitu kontemplácie a hlbokým počúvaním v prítomnosti skutočného, dotknutého človeka sa otvoriť pochopeniu ľudskej odlišnosti a túžby po lepšom bytí?

 

Hudba – Johann Sebastian Bach / Ich habe genug, BWV 82

Text – Demian: Hermann Hesse
 

Koncept, réžia, spev, scéna: Peter Mazalán

Performancia: Jana Oľhová

Choreografia, tanec: Stanislava Vlčeková, Radoslav Piovarči

Soundart: Fero Király

Svetelný dizajn: Peter Mazalán, Igor Iliť

Video: záznam Opery Štátneho divadla Košice (Auvid) a Slovenského národného divadla (Peter Fröhlich)

 

Husle: Ľubica Habart

Klavír: Silvia Urdová

Hoboj: Matúš Veľas

Vstupné: 10 € / 8 € (zľavnené)

Lístky kúpite TU.

Inscenácia  vznikla v spolupráci so Štátnou operou Košice.

Reprízy predstavenia realizované v spolupráci so Štúdiom 12.

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a vznikol tiež s finančnou podporou Nadácie mesta Bratislavy.


21. september 2023
štvrtok - 19:00
divadlo – repríza

AZUL

VŠETKÝM TÝM, ČÍM NIKDY NEBUDEM.“

Autorský experimentálny projekt AZUL skúma vzťah medzi fyzickým a digitálnym svetom a dáva divákovi možnosť ocitnúť sa v priepasti medzi nimi.Na javisko prináša témy identity, digitalizácie, pornografie a manipulácie ženským telom.

Vychádzajúc zo životného príbehu ukrajinskej pornoherečky Mily Azul je projekt vzkriesením Portrétu Doriana Graya v čase, keďsa práve náš obraz stáva tým dokonalejším, tým skutočnejším, tým nesmrteľným.

Bianca, dievča, ktoré prichádza na svoje prvé erotické fotenie, sa v inscenácii stretáva so svojím obrazom. Ten postupne ožíva a stelesňuje sa v podobe jej snov.

V tieni digitálneho sveta sa ten náš, organický, pre svoju nedokonalosť, sentimentálnosť a pochabosť stáva odsúdeným k zániku.

„ČÍM NIE SI TERAZ, TÝM NEBUDEŠ NIKDY.“

Inscenačný tím:

Réžia: Matej Trnovec
Dramaturgia: Veronika Briestenská
Asistent réžie: Juraj Bolf
Text: Matej Trnovec
Scéna, kostýmy, svetelný dizajn: Dominika Katonová
Hudba: Juraj Bolf
Fotografie: Vladimír Horník
Manažment: Simona Megová

Obsadenie:

Bianca: Tímea Duláková
Alica: Veronika Meszárošová
Objektív: Kristián Baran

Vstupné: 8 € / 6 € (zľavnené)

Lístky kúpite TU.

Predstavenie nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov.


22. september 2023
piatok - 19:00
divadlo - premiéra – I. repríza

Polievka

Tamás Varga

Divadlo EFEMÉRA & TRIO OLGA prinášajú na scénu polievku. Doslova aj obrazne. Pokrm, ktorý sa nedá ľahko stráviť a text, ktorý sa nedá ľahko interpretovať. Zároveň ide o prvé javiskové naštudovanie tejto hry vôbec.

Oceňovaný maďarský autor, herec, režisér a súčasný umelecký riaditeľ Dvorného komorného divadla v Budapešti, Tamás Varga, sa vo svojom diele viac pýta, než odpovedá. Hoci na začiatku všetko vyzerá tak banálne...

Otec, mama a dcéra sedia za stolom pri obede. Zápasia s nie práve čerstvou polievkou. Pri tom predvádzajú akúsi paródiu na rodinnú konverzáciu.

Čo však, ak z polievky nikdy neubúda? Čo ak postavy nemôžu z priestoru odísť? A čo ak medzi ne vstúpi nepozvaný hosť, ktorý tvrdí, že im prišiel pomôcť, no jeho metódy sú prinajmenšom zvláštne?

Pôvodnú, zdanlivo jednoduchú situáciu zrazu vidíme z rôznych perspektív a tým všetko, čo bolo aj nebolo za stolom povedané, získava nový zmysel.

Autor: Tamás Varga 
Preklad, úprava a réžia: Karol Rédli
Dramaturgia, úprava: Veronika Martinková
Scéna a svetelný dizajn: Michaela Pavelková
Kostýmy: Viktória Kubicsková
Produkcia: Iveta Konýčková
Hudba: Martin Christov
Choreografia: Péter Cseri

Účinkujú: Erik Peťovský, Monika Haasová, Karin Adzimová, Simon Kopunec


Vstupné: 10 € / 8 € (zľavnené)

Predstavenie nie je vhodné pre osoby mladšie ako 15 rokov.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnermi projektu sú Inštitút Liszta – Maďarské kultúrne centrum Bratislava a Štúdio 12.


24. september 2023
nedeľa - 19:00
divadlo – repríza

SAMSON

Autorská performancia o hľadaní osudového "Samsona", o priateľstve, aktuálnom prežívaní všetkých trápení, radostí, snov a sklamaní. 

Sme združenie dvoch žien a združenie si hovoríme iba preto, lebo to znie dôstojne. Sme tie, ktoré dôstojnosti prepožičiavajú svoje bláznivé srdcia, aby mohli medzi ľuďmi tráviť chvíle. Ľudí milujeme, ale väčšinou sa nás boja. Alebo si nás obľúbia, lebo nevedia ako inak. My dve. Tešíme sa na vás. Dôstojne sa oblečieme.

Vytvorené v rámci projektu Mliečne zuby Divadelného ústavu v Bratislave.

TVORIVÝ TÍM
Réžia, text a performancia: V. Malgot a L. Ondrušová
Produkcia: Štúdio 12

Lístky: 10€/8€ (zľavnený) nájdete cez odkaz preklikom TU

Vhodné pre osoby staršie ako 15 rokov. 


26. september 2023
utorok - 19:00
divadlo – repríza

"STVORITEĽ"

Divadelná, činoherno-bábková komédia inšpirovaná dielom Adam stvoriteľ od bratov Čapkových.

Hlavná postava sa svojvoľne nominuje do roly Boha, ktorý odsúdi svet k zániku. Po jeho zničení sa pokúsi na troskách starého sveta vytvoriť nový dokonalý svet.

Aj dnes sú nám podsúvané prostredníctvom rôznych médií šablóny ideálov. Je však možné nájsť a vytvoriť ideál múdrosti, morálnosti, esenciálnej dokonalosti bytostí a spoločnosti?

Na túto odpoveď hľadajú tvorcovia otázku na mieste, kde už nič nie je tak, ako bolo. „Vitajte na konci sveta!“

Tvorivý tím: Mária Jurányiová, Lukáš Jurko, Róbert Máťuš, Miriam Horňáková

Účinkujú: Mária Jurányiová, Lukáš Jurko, Róbert Máťuš

Scénografia: Miriam Horňáková

Dĺžka predstavenia je cca. 60 minút. Vhodné pre divákov a diváčky od 16 rokov.

Projekt vznikol vďaka podpore výzvy MLIEČNE ZUBY.

Lískty za 7€ / 5€, dostupné cez odkaz TU.


29. september 2023
piatok - 19:00
inštalácia + projekcia na budovu

30. september 2023
sobota - 19:00
inštalácia + projekcia na budovu

30.SK.DIVADLO.

Biela noc

/objektovo-svetelné inštalácie/

Výstavu Ako sa hľadáme: 30 rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách, ktorú Divadelný ústav pripravil pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky, uvedie Štúdio 12 v doplnenej podobe.
Inštalácie slovenských scénických výtvarníčok a výtvarníkov budú v duchu Bielej noci odeté do jedinečného a na mieru vytvoreného svetelného dizajnu. Návštevníčky a návštevníci budú mať jedinečnú možnosť preskúmať vývoj hľadania a uvedomovania si národnej identity cez optiku divadla a divadelných tvorcov.

Produkcia projektu: Zuzana Poliščák Šnircová

Autorský tím pôvodnej výstavy: Zuzana Nemcová Gulíková, Marek Godovič, Lenka Dzadíková

Výtvarné objekty: Jozef Ciller, Alexandra Grusková, Eva Kudláčová Rácová, Marija Havran, Katarína Holková, Michal Lošonský, Juraj Poliak, Ondrej Zachar

Svetelný dizajn: Jakub Branický

 

/projekcia na budovu/

V kontexte 30 rokov Slovenskej republiky pripravili Divadelný ústav a Štúdio 12 projekciu obrazových záznamov zo slovenských inscenácií, ktoré vznikli po roku 1993. Koláž vyzdvihne fenomény slovenskej spoločnosti: od legiend cez historické postavy až po témy, ktorými krajina počas svojej tridsaťročnej existencie žila. Projekcia na budovu Divadelného ústavu poukáže na prívetivú i tú odvrátenú stranu Slovenska ako dynamického priestoru v strednej Európe.

Kurátor projektu: Marek Godovič

Koncept: Matej Trnovec

Strih: Vladimír Horník

Partnerom projektu je spoločnosť Optoma, dodávateľ vizuálnej techniky.

Vstup na podujatie len s BN pasom.

Viac informácií: www.biela noc.sk

Inštalácie trvajú každý deň od 19:00 do polnoci. 

Mnohé diela sú inštalované vo verejnom priestore mesta a prístupné zdarma. Biela noc však ponúka aj hodnotný platený program v interiéroch. Festivalová permanentka BN PASS stojí 15 eur v predpredaji a 20 eur na mieste a dovoľuje vstup ku každému z diel, s výnimkou špecifických inštalácií, performancií a koncertov (označené na mape aj s informáciou o výške vstupného).

Deti do 12 rokov, seniori od 62 rokov a návštevníci s preukazom ZŤP majú vstup zdarma. Držitelia preukazu ZŤP-S majú vstup zdarma pre seba aj pre svievodcu. Vstup je povolený len v sprievode uvedenej osoby, samostatný vstup pre sprievodcov nie je možný.

Festivalové permanentky BN PASS sú dostupné online na www.bielanoc.sk alebo v čase trvania festivalu na vybraných predajných miestach:
→ podbránie Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2 (PIA-SO: 10.00 – 00.00, NE: 10.00 – 23.00)
→ informačný pult v Eurovea, Pribinova 8, vstup zo strany Starého mosta (PIA-NE: 18.00 až 23.00)