Február

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 

najbližšie podujatie:

Alfred Jarry: Kráľ Ubu

 

Prednáška pre stredoškolských študentov a študentky o východiskách, podobách a rôznych interpretáciách škandalóznej hry slávneho francúzskeho dramatika a jej inscenačnej tradícii na Slovensku.
Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe – Classics in the graphic novel, na ktorom spolupracuje Divadelný ústav so Slovinským divadelným inštitútom z Ľubľany a Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského z Varšavy. Projekt je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

Prednáša: Maximilián Alexander Sobek

filtrovať podľa kategórií

02. február 2023
štvrtok - 09:00
prednáška

10. február 2023
piatok - 09:00
prednáška

Alfred Jarry: Kráľ Ubu

Klasika v grafickom románe

 

Prednáška pre stredoškolských študentov a študentky o východiskách, podobách a rôznych interpretáciách škandalóznej hry slávneho francúzskeho dramatika a jej inscenačnej tradícii na Slovensku.
Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe – Classics in the graphic novel, na ktorom spolupracuje Divadelný ústav so Slovinským divadelným inštitútom z Ľubľany a Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského z Varšavy. Projekt je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

Prednáša: Maximilián Alexander Sobek

Uzavreté podujatie.


27. február 2023
pondelok - 18:00
prednáška

LGBTI+ v slovenskom divadelníctve

doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.

Vo svetovom divadelníctve je téma queer divadla už integrálnou súčasťou scénickeho umenia. Na Slovensko sa však dostáva veľmi pomaly až opatrne. Napriek tomu za posledné roky vzniklo hneď viacero javiskových diel, ktoré otvorili dodnes marginalozované, no akútne otázky občianskych práv a identity príslušníkov LGBTI+. Práve o divadelnikoch a ich inscenáciách z profesionálnych zdriaďovaných slovenských scén tematizujúcich rôznorodosť i problematiku queer komunity sa zameria prednáška doc. Karola Mišovica.

LGBTI+ v slovenskom divadelníctve

Prednáška nemá za cieľ prezrádzať pikantné klebety z hereckých šatní, ale naopak bližšie predstaviť problematiku scénického stvárnenia príslušníkov LGBTI+ v storočnej histórii slovenského divadelníctva. No okrem toho zodpovie aj otázky ako dnešní divadelníci pristupujú ku queer problematike a či dokážu týmito podobami pomôcť k tolerantnosti našej spoločnosti.

Prednáška pôvodne vznikla pre bratislavskú Tepláreň, kde bola prezentovaná v novembri 2018.

Prednášajúci: doc. Karol Mišovic (Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV)

VSTUP: voľný

Fotografia: Michal Lošonský