Február

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 

najbližšie podujatie:

Alfred Jarry: Kráľ Ubu

 

Prednáška pre stredoškolských študentov a študentky o východiskách, podobách a rôznych interpretáciách škandalóznej hry slávneho francúzskeho dramatika a jej inscenačnej tradícii na Slovensku.
Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe – Classics in the graphic novel, na ktorom spolupracuje Divadelný ústav so Slovinským divadelným inštitútom z Ľubľany a Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského z Varšavy. Projekt je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

Prednáša: Maximilián Alexander Sobek

filtrovať podľa kategórií

16. február 2023
štvrtok - 10:30
workhop

Spoznaj svojho diváka


Divadelný ústav pokračuje aj v roku 2023 so sériou workshopov pre profesionálov v oblasti divadla a tanca, ktoré sú zamerané na zdokonalenie zručností v oblasti vzdelávacích programov, sociálnych médií, plánovania, leadershipu a pod. Ďalším z nich je celodenný workshop s názvom Spoznaj svojho diváka s Oľgou Gyárfášovou.

Cieľom workshopu je predstaviť možnosti sociologických prieskumov a ponúknuť návod, ako si vytvoriť celistvý obraz o návštevníkoch divadiel a kultúrnych centier a ako pracovať so získanými dátami pre lepšiu budúcu marketingovú komunikáciu s divákmi.

 

Obsah workshopu:
•    Úvod – divadlo a sociológia: čo si môžu vzájomne ponúknuť?;
•    Umenie v životnom štýle obyvateľov Slovenska; 
•    Aké nástroje môže ponúknuť sociológia pre spoznávanie divákov – ich                                 možnosti a limity, všeobecnejšia časť;
•    Ukážka konkrétneho výskumného zadania;
•    Praktická časť – návrh vlastného výskumného miniprojektu; 
•    Záver – zhodnotenie, spätná väzba.

 

Termín: 16. február 2023 (štvrtok)

Miesto: Štúdio 12, Jakubovo nám 12, Bratislava

Registračný poplatok: 15 €/osoba (cena workshopu zahŕňa celodenný catering)


Registračný poplatok uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, variabilný symbol: 2022225004
 

Registrácia: NEZABUDNITE SA OFICIÁLNE REGISTROVAŤ. Mail s predmetom Spoznaj svojho diváka spolu s priloženým dokladom o zaplatení registračného poplatku zasielajte na adresu jakub.mudrak@theatre.sk. 
Ukončenie registrácie je 27. 1. 2023.
 

V prípade, že potrebujete vystaviť faktúru, kontaktuje pani Katarínu Mravíkovú emailom: katarina.mravikova@theatre.sk alebo na tel. č.: +421 2 2048 7202.
 

Ak sa workshopu nebudete môcť zúčastniť, registračný poplatok vraciame len do 8. 2. 2023. Ďakujeme za pochopenie.

 

Denný harmonogram:
10.30 – 11.00 hod. – registrácia účastníkov
11.00 – 13.30 hod. – prvá časť workshopu
13.30 – 14.00 hod. – obedná prestávka
14.00 – 16.00 hod. – druhá časť workshopu

 

Lektorka:
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Vyštudovala sociológiu na FiF UK, doktorandské štúdium a habilitáciu obhájila v odbore politológia. Výskumne sa venuje najmä voličskému správaniu, politickej kultúre, verejnej mienke, právam menšín a rodovým štúdiám, ako aj analýzam populizmu a pravicového extrémizmu. Je autorkou, spoluautorkou a spolueditorkou desiatok odborných publikácií. Od roku 1993 pracovala vo výskumnej agentúre FOCUS, neskôr v nezávislom analytickom think-tanku Inštitút pre verejné otázky, aktuálne pôsobí na Fakulte sociálnych ekonomických vied Univerzity Komenského, od roku 2017 externe prednáša aj na Divadelnej fakulte VŠMU, odbor divadelný manažment. 

Kontaktná osoba: Jakub Mudrák, projektový manažér Centra výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného ústavu: jakub.mudrak@theatre.sk, resp. t.č.: +421 908 358 846

Účasť možná len na základe predchádzajúcej registrácie.