December

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

najbližšie podujatie:

ARGO A ASTOR (interiér vzťahov)

“Každý má v sebe miesto, ktoré čaká na zaplnenie.”

Tvorivý tím:
Námet a choreografia:
Michal Heriban
Réžia: Veronika Malgot 
Dramaturgia: Marek Godovič 
Hudba: Juraj Čech
Interpretácia: Michal Heriban, Anna Kertészová, Jaroslav Ondruš
Foto: Ľuboš Kotlár

Titulnú foto vyrobila A.I.

Partnerom projektu je Platforma pre súčasný tanec.

Vzniklo s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


www.jednymdychom.com

www.plast.dance

www.telocvicna.dance

 

Lístky: 10€/8€ (zľavnený)

Lístky nájdete v odkaze TU.

 

filtrovať podľa kategórií

01. december 2023
piatok - 09:00
workshop

Antigona v grafickom románe

Klasika v grafickom románe

Modelový workshop na tému Sofoklovej tragédie Antigona pre uzavretú skupinu študentiek a študentov z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave sa zameriava na priblíženie hry zaujímavou interaktívnou formou a cez ňu na sprostredkovanie zákonitostí a výstavby dramatického textu, využívajúc pri tom prostriedky dramatickej edukácie. Vychádza z najnovšieho spracovania hry Antigona do podoby grafického románu – komiksu, ktoré vzniklo v rámci medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe. Cieľom projektu je kultúrne vzdelávanie stredoškolákov a podnietenie ich vzťahu k dramatickej literatúre a divadlu prostredníctvom grafického románu.

Workshop pre Divadelný ústav pripravilo združenie EDUdrama.

Lektorky: Barbora Jurinová a Veronika Kořínková

Medzinárodný projekt Klasika v grafickom románe – Classics in the graphic novel realizuje Divadelný ústav spoločne so Slovinským divadelným inštitútom z Ľubľany a Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského z Varšavy s podporou Európskej únie v rámci programu Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.


04. december 2023
pondelok - 19:00
divadlo

SEN O PRALESE

Korene&Kosti

Inšpiráciou pre inscenáciu Sen o pralese je kniha Felixa Saltena Bambi, lesný príbeh napísaná v roku 1923. Salten bol rakúsko-uhorským spisovateľom židovského pôvodu žijúci vo Viedni.

Motív zabíjania a strachu je v príbehu výrazným prvkom, z čoho môžeme usúdiť, že kniha bola silne inšpirovaná zhoršujúcou sa politickou situáciou, silnejúcim antisemitizmom a vojnovým konfliktom.

V roku 1935 bol Bambi, lesný príbeh na zozname literatúry zakázanej nacistami. Tento fakt z dnešnej perspektívy umocňuje politickú alegóriu zobrazenú prostredníctvom útlaku sveta prírody a bezmocných zvierat.  Zabíjame zvieratá v presvedčení, že nemajú právo na vlastný život a necítia utrpenie, pričom zabúdame, že my sami sme súčasťou živočíšnej ríše.

Lov divokej zveri je dnes koníčkom ľudí, ktorí sa legálne dopúšťajú bezprávia. Súhlasíme s tým, hoci hlboko vo vnútri cítime, že zabíjanie (zvierat) nie je morálne a že zabíjaním prekračujeme základné etické princípy. Ak sa dokážeme pozrieť na svet ako na živý, prepojený a vzájomne závislý, ocitneme sa uprostred sveta, o ktorom snívame.

Stačí sa prebudiť z egocentrického sna a prestať sa stotožňovať s iluzórnym pocitom odlúčenia od zvyšku sveta. Len ľudia môžu vytvoriť skutočne spravodlivý a súcitný svet. Len ľudia môžu zastaviť zabíjanie zvierat pre šport. Len ľudia môžu prestať zabíjať jeden druhého vo vojnách. Je to jediný spôsob.

„(…)Od nepamäti nás vraždí, nás všetkých, naše sestry, naše matky, našich bratov! Odkedy sme na svete, nedopraje nám pokoja, zabíja nás, kde sa ukážeme. A potom sa s ním máme zmieriť? Aká hlúposť! ​Zmierenie nie je hlúposť, zmierenie musí prísť (…)” 
F. Salten

Tvorivý tím:

Réžia, preklad, scenár a dramaturgia: Joanna Maria Gierdal,
scéna, bábky, kostýmy a svetelný dizajn: Laura Černáková,
účinkujú: Ondrej  Gajdoš, Mário Houdek, Ivana Lechmanová, Dávid Selecký, Naďa Balacenková.

Fotografie: Rafał Skwarek.

 

Lístky: 8€/6€ (zľavnený)

Lístky kúpite TU.

Lístky na mieste: 10€/8€ (zľavnený)

Inscenácia vznikla v roku 2022 na pôde Katedry bábkarskej tvorby, VŠMU v Bratislave.

Predstavenie získalo na nesúťažnom Medzinárodnom festivale vysokých bábkarských škôl Lalkanielaka 2022 v Białymstoku mimoriadne ocenenia – Diplom ZASPu – Zväzu poľských dramatických umelcov a Čestný diplom POLUNIMA Poľského centra UNIMA za nezvyčajné, originálne a dojemné predstavenie.

Projekt podporila Nadácia mesta Bratislavy.


06. december 2023
streda - 18:00
prednáška

Umenie a aktivizmus

Je globalizovaný, digitalizovaný ľudský subjekt 21. storočia ešte vôbec schopný nejakej zmysluplnej akcie? Sú environmentálne či sociálne problémy riešiteľné len na inštitucionálnej alebo aj na individuálnej úrovni? A akú rolu v tom hrá umenie?

Zmyslom tejto prednášky, ktorá je určená širšej verejnosti, nie je presne definovať pojem aktivistického ani angažovaného umenia, ale skôr poukázať na jeho prístupy, ktorým sa darí v spoločnosti čosi aktivovať. Či už divadlo, dizajn, architektúra, performatívne a vizuálne umenia – všade nachádzame podnetné pokusy nielen tematizovať, ale aj prakticky uchopiť rôzne problémy predovšetkým environmentálneho a sociálneho charakteru. Viaceré z týchto pokusov rámcuje idea, že demokraciu treba brať osobne, inak eroduje.

Prednášať bude vizuálny umelec, kurátor, autor a prekladateľ Robo Švarc.

Foto: Back to Where I Belong © Oto Hudec

Lístky: 5€/3€ (zľavnený)

Lístky nájdete v odkaze TU.


07. december 2023
štvrtok - 10:00
workshop

Fundraising patrí do divadla

Keď hovoríme o fundraisingových kampaniach a všetkých výzvach, ktoré s tým súvisia, fundraiseri a fundraiserky sa zhodnú na jednej veci: nie je nič odvážnejšie ako požiadať o dary. A preto stratégia fundraisingovej kampane je vašim plánom na úspech. 

 Všetko to začína otázkou prečo, napája sa na poslanie, prechádza na cestu konkrétnych cieľov a vytvára plán, ktorý je zameraný na zapojenie vášho publika. Riskovať pri získavaní finančných prostriedkov bez rozdielu, či ide o fundraising alebo crowdfunding, sa nevypláca.

 Srdečne pozývame na workshop s lektorkou Zuzanou Suchovou, konzultantkou fundraisingu, marketingu a PR! 

Zuzana zvykne hovorievať, že peniaze dokážu urobiť veľa dobra. Aj preto sa rozhodla rozbiehať slovenské Donio. Ona sama sa ako konzultantka špecializuje na strategický rozvoj integrovaného fundraisingu a marketingovej komunikácie v organizáciách. Na tieto témy aj prednáša alebo mentoruje.

Za 15 rokov pôsobenia v občianskom, mimovládnom a neziskovom prostredí viedla úspešné kampane, konzultovala alebo spolupracovala na projektoch mnohých organizácií. Ako aktivistka sa podieľala na výzve 50 dní, Postavme sa spoločne či iniciatíve Kto pomôže Slovensku a Kto pomôže Ukrajine.

KEDY  7. december 2023 od 10:00 do 16:00
KDE  Štúdio 12, Jakubovo nám 12, Bratislava
AKO  prihláste sa do 30. 11. 2023 na mail dominika.zatkova@theatre.sk
CENA  10 €/osoba, spôsob úhrady na webe
VIAC INFO  https://www.theatre.sk/.../workshop-fundraising-patr%C3...
 


16. december 2023
sobota - 19:00
súčasný tanec – premiéra

17. december 2023
nedeľa - 19:00
súčasný tanec – repríza

ARGO A ASTOR (interiér vzťahov)

DIVADLO JEDNÝM DYCHOM

“Každý má v sebe miesto, ktoré čaká na zaplnenie.”

Tvorivý tím:
Námet a choreografia:
Michal Heriban
Réžia: Veronika Malgot 
Dramaturgia: Marek Godovič 
Hudba: Juraj Čech
Interpretácia: Michal Heriban, Anna Kertészová, Jaroslav Ondruš
Foto: Ľuboš Kotlár

Titulnú foto vyrobila A.I.

Partnerom projektu je Platforma pre súčasný tanec.

Vzniklo s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


www.jednymdychom.com

www.plast.dance

www.telocvicna.dance

 

Lístky: 10€/8€ (zľavnený)

Lístky nájdete v odkaze TU.

 


20. december 2023
streda - 19:00
diskusia - ONLINE

Umením do sveta

O umení a cestovaní prakticky aj teoreticky.

Rodená Žilinčanka, ktorá po ukončení štúdia na VŠMU začala svoju hereckú kariéru v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Dnes pracuje ako činoherná herečka v južnom Taliansku, pôsobí na rôznych nezávislých talianskych scénach a je súčasťou medzinárodných projektov a festivalov.

Hostkou ďalšej časti popularizačného diskusného cyklu o umení a cestovaní bude slovensko-talianska herečka Kristína Mravcová.